Kadry i ludzie Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Wzrost liczby pasażerów kolei w styczniu 2020 roku!

Wzrost liczby pasażerów kolei w styczniu 2020 roku! Fot. PKP PLK

Ponad dwa miliony podróżnych więcej niż rok wcześniej – taki wynik osiągnęli przewoźnicy pasażerscy w styczniu 2020 roku. Wzrosła również praca eksploatacyjna i przewozowa w przewozach osób. Kolej odnotowała natomiast spadek w przewozach towarowych.

W pierwszym miesiącu 2020 roku  w przewozach pasażerskich przewieziono blisko 28,6 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 7,7% w porównaniu ze styczniem 2019 r.  Praca przewozowa w styczniu wyniosła ponad 1,7 mld pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 15,4 mln pociągokilometrów. Te wartości były odpowiednio wyższe o  5,8% oraz 6,6%.

Dane ze stycznia wskazują, że w rozkładzie 2019/2020 część przewoźników zwiększyła liczbę przejazdów. Wyższą pracę eksploatacyjną odnotowano m.in. w PKP Intercity, Kolejach Wielkopolskich, oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w styczniu wyniosła 60 km.

Oferta kolei staje się coraz bardziej atrakcyjna dla pasażerów. Podróżujących pociągów przybywa i jestem przekonany, że cały 2020 r. powinien przynieść wzrosty jeśli chodzi o liczbę pasażerów kolei – przewiduje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Przewozy towarowe

Od końca 2018 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym r/r. W styczniu 2020 roku dynamika spadku przewozów r/r ponownie przyspieszyła i jednocześnie była najsilniejsza od grudnia 2018 roku (-14,2 proc.). W wartościach bezwzględnych wolumen przewiezionych ładunków wyniósł w tym czasie 16,7 mln ton (był to najniższy wolumen przewozów rynku od lutego 2016 roku). Trzeci miesiąc z rzędu przewozy na rynku kurczyły się także miesiąc do miesiąca, choć w styczniu 2020 r. dynamika spadku pod względem masy towarowej była wyraźnie niższa niż w poprzednich okresach (-2,4 proc. w styczniu 2020 wobec -12,2 proc. w grudniu 2019 i -7,4 proc. w listopadzie 2019 roku). Przyczynił się do tego m.in. silny wzrost produkcji przemysłowej (+4,5 proc. m/m). Jednocześnie w styczniu 2020 roku dynamika spadku przewozów Grupy PKP CARGO była niższa (-2,1 proc. m/m) w stosunku do konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie (-2,6 proc. m/m).

Praca wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce skurczyła się r/r dziesiąty miesiąc z rzędu i jednocześnie najmocniej w tym okresie, do poziomu 3,8 mld tkm (-16,1 proc. r/r). W wartościach bezwzględnych był to najniższy miesięczny wolumen pracy przewozowej rynku od stycznia 2017 roku. Praca przewozowa rynku zmniejszyła się także w ujęciu miesiąc do miesiąca (-4,9 proc.). Warto jednak zauważyć, iż Grupę PKP CARGO charakteryzowała niższa (-2,0 proc. m/m) od konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie dynamika spadku wykonanej pracy przewozowej (-7,0 proc. m/m).

W ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP CARGO odnotowała zwiększone przewozy węgla kamiennego (+1,2 proc.), koksu i węgla brunatnego (+16,2 proc.) oraz metali (+17,1 proc.).

Początek 2020 jest trudny dla naszego sektora, ale tego się można było spodziewać, przecież przewozy towarowe w Polsce są uzależnione od przewozów ładunków masowych, które podlegają dużym wahaniom koniunktury – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Liczę, że po zapowiedzi większych inwestycji infrastrukturalnych oraz uruchomienia pieca ArcelorMittal w połowie marca koniunktura branży poprawi się w okolicach półrocza – dodaje prezes Warsewicz.

W styczniu 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 6,7 mln ton towarów, co oznacza spadek o 22,2 proc. w stosunku do stycznia 2019 roku. Wykonana przez Grupę PKP CARGO praca przewozowa wyniosła natomiast 1,6 mld tkm (-23,5 proc. r/r). Był to przede wszystkim efekt znacznych spadków przewozów ładunków masowych: węgla kamiennego (m.in. z powodu niższych zamówień ze strony elektrowni, które miały duże zapasy surowca), kruszyw (wolniejsze tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych) i rud metali (wstrzymanie pracy wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal w Krakowie). Spadki odnotowali inni przewoźnicy towarowi, którzy także mają w strukturze swojej działalności duży udział ładunków masowych.