Ekonomia i rynek Przewozy towarowe Wiadomości

Wojsko niespodziewanie rezygnuje z umowy z PKP CARGO

Wojsko niespodziewanie rezygnuje z umowy z PKP CARGO Fot. Oleśnica998

Wojsko nie podpisało umowy z PKP CARGO na świadczenie usługi transportu kolejowego krajowego i międzynarodowego.

Przewozy miały być realizowane na rzecz Wojskowych Oddziałów Gospodarczych oraz jednostek wojskowych jako wojskowe transporty operacyjne oraz wojskowe transporty zaopatrzenia.

Zamówienie miało być udzielone w trybie bezprzetargowym. Ostatecznie – co może być sporym zaskoczeniem – do podpisania 4-letniej umowy, o wartości 842,5 mln netto nie doszło. Wojsko uzasadnia to faktem, że w trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 4 stycznia 2021 r. postępowanie zostało zamknięte.

Wcześniej zamawiający komunikował, że od roku 2012 próbował uruchomić postępowania na usługę transportu kolejowego, z uwagi na brak ofert, do podpisania umowy ramowej nigdy nie doszło. W 2016 roku prowadzony był dialog techniczny, który nie przyniósł żadnych rezultatów. Żaden z potencjalnych wykonawców nie był w stanie wykonać zamówienia (nie spełniał niezbędnych warunków technicznych). W związku z tym zamawiający postanowił przeprowadzić negocjacje z jednym wykonawcą PKP Cargo S.A. Przewoźnik w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest wykazany jako przedsiębiorstwo realizujące zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Tym samym PKP Cargo było gwarantem ciągłości przewozów kolejowych zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny. Posiada duże doświadczenie i jako jedyna firma świadczy dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, usługi w zakresie transportów kolejowych, zarówno zaopatrzenia, jak i operacyjnych.

W ramach zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2018–2019 PKP Cargo S.A. otrzymało z budżetu MON dofinansowanie na zakup platform kolejowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego. PKP Cargo także jako jedyny przewoźnik posiada odpowiednie pojazdy kolejowe, do jego transportu.

Co więcej PKP Cargo posiada podpisaną umowę z firmą PKP Intercity na wykorzystywanie wagonów pasażerskich, dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Warto przypomnieć, że przewoźnik ten zamówił nowe „wojskowe” wagony, które buduje poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski.