Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie

WKD w swoich pociągach obniżyła poziom głośności syren

WKD w swoich pociągach obniżyła poziom głośności syren Fot. NaKolei.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z wystąpieniami kierowanymi przez mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż linii WKD, przeprowadziła we wszystkich pojazdach modernizację urządzeń emitujących sygnał dźwiękowy “Baczność”.

Modernizacja urządzeń polegała na obniżeniu natężenia podawanego sygnału, który jest nadawany gdy pociąg zbliża się do przejazdu kolejowego. Dla osób mieszkających nieopodal linii WKD uciążliwością był codzienny hałas wydobywający się z syren pociągów.

Głośność sygnału „Baczność” wynika z przepisów regulujących poziom natężenia i częstotliwości dźwięku pojazdów kolejowych. Regulacje te to karta UIC 644 oraz norma TSI. Pomiary głośności wykonane przez WKD w okresie poprzedzającym wdrażanie zmian, jak również kontrole przeprowadzane przez Urząd Transportu Kolejowego nie wykraczały poza określony normami zakres-czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki WKD, mając na uwadze konieczność zachowania wszelkich aspektów związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obrębie linii kolejowej oraz w jej najbliższym otoczeniu, podjął decyzję o obniżeniu poziomu głośności syren do dolnej granicy obowiązujących norm.

Zarząd w październiku 2018 r. podjął współpracę z niemieckim producentem makrofonów -Zöllner Signal GmbH. Zostały przeprowadzone testy, w których osiągnięto  odczuwalny spadek głośności wraz z zmianą barwy dźwięku.