NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Wielkopolskie EN76 idą do naprawy. Samorząd szuka wykonawcy

Wielkopolskie EN76 idą do naprawy. Samorząd szuka wykonawcy

Redakcja
Fot. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych / Łukasz Piotrowski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla 22. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 od numerów 026 do 047 stanowiących własność samorządu.

Zamówienie obejmuje także: udzielenie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na pojazdy oraz dokumentację techniczną, opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej oraz udzielenie licencji na dokumentację techniczną.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada 2025 r. z zastrzeżeniem, iż zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał naprawę każdego z pojazdów w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania danego pojazdu do naprawy.

Oferty w przetargu można składać do 20 grudnia 2022 r. Będą one oceniane według kryteriów: długość okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na cały pojazd po P4 oraz dokumentację techniczną – Waga: 30 oraz cena – Waga: 70.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. posiadają m.in. zdolności techniczne. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia je jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięć napraw okresowych na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 elektrycznego zespołu trakcyjnego z napędem asynchronicznym o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500 000,00 zł.

Jednostki EN76 zostały wyprodukowane przez PESĘ Bydgoszcz S.A.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności