Kadry i ludzie Polityka Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

UTK: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty

UTK: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty Fot. Koleje Dolnośląskie

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty pozwala na wydanie dokumentu tym osobom, które nie zdążyły do 29 października 2018 r. uzyskać świadectwa maszynisty- informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Dzięki temu nie będzie konieczne przechodzenie szkolenia, takiego jak dla kandydatów na maszynistów. Rozporządzenie weszło w życie 26 marca 2019 r.

UTK przypomina, że 30 października 2018 r. straciły ważność dotychczas obowiązujące prawa kierowania pojazdem kolejowym. Maszyniści mogli w okresie przejściowym wymienić je na nowe uprawnienia: licencję maszynisty wydawaną przez Prezesa UTK oraz świadectwo maszynisty wydawane przez pracodawcę (przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury). Po zakończeniu tego okresu uzyskanie świadectwa maszynisty wiązało się z koniecznością odbycia długiego szkolenia i zdania egzaminu na takich samych zasadach, jak kandydaci dopiero wchodzący do zawodu.

Część doświadczonych maszynistów nie zdążyła z wymianą prawa kierowania na świadectwo maszynisty.

Cieszę się, że udało się wprowadzić zmiany w przepisach korzystne dla maszynistów i rynku kolejowego. Pozwolą one na szybki powrót do pracy maszynistów posiadających wiedzę i umiejętności. Często z przyczyn losowych nie zdążyli oni uzyskać w kompletu nowych dokumentów pozwalających na prowadzenie pociągu – powiedział Ignacy Góra, Prezes UTK.

Osoby, które przed 30 października 2018 r. były zatrudnione na stanowiskach: maszynisty pojazdów trakcyjnych, kierowcy drezyny, wózka motorowego lub maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej będą mogły otrzymać świadectwo po pozytywnym wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów na zasadach zawartych w § 12-15 rozporządzenia w sprawie świadectwa.