Ekonomia i rynek Przewozy pasażerskie Wiadomości

UTK o wynikiach z IV kwartału 2017 roku: Spadła punktualność pociągów pasażerskich

UTK o wynikiach z IV kwartału 2017 roku: Spadła punktualność pociągów pasażerskich Fot. WKD

W IV kwartale 2017 roku znacznie spadła punktualność pociągów pasażerskich – informuje Urząd Transportu Kolejowego. W okresie październik – grudzień 2017 roku przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 426,9 tys. pociągów.

Z analizy wynika, że punktualność pociągów pasażerskich kształtowała się na poziomie 86,90%. Ponad 13% składów przyjechało na stację docelową z opóźnieniem. W III kwartale 2017 roku wskaźnik punktualności wyniósł 89,43%, a w pierwszej połowie roku przekraczał 90%.

W okresie październik – grudzień 2017 roku przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 426,9 tys. pociągów (o 11,5 tys. mniej niż w trzecim kwartale). Średni czas opóźnień wyniósł 9 minut i 53 sekundy. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 50,3% (prawie 56,6 tys.) oraz od 5 do 60 minut – 47,6% (prawie 53,6 tys.). Odwołano natomiast ponad 3 tys. pociągów.

Najwyższy wskaźnik punktualności cały czas utrzymuje Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,77%, wyprzedzając PKP SKM w Tr ójmieście – 97,90%. Wysokie wskaźniki punktualności (powyżej 90%) utrzymują też: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Mazowieckie , SKM Warszawa i Arriva. WKD, PKP SKM i ŁKA nawet poprawiły punktualność.

Najczęściej opóźnione były pociągi Kolei Małopolskich (wskaźnik punktualności 68,19%, podczas gdy w trzecim kwartale było to ponad 87%) i PKP Intercity (69,04%, w trzecim kwartale prawie 71%).