Infrastruktura Tabor Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

UTK czeka na raporty dotyczące bezpieczeństwa

UTK czeka na raporty dotyczące bezpieczeństwa fot. PKP PLK S.A.

Do 30 czerwca 2019 r. autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi powinni przekazać do Urzędu Transportu Kolejowego raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy- przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Raport stanowi podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. UTK przygotował wytyczne jak raport powinien wyglądać.

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa -> Raport bezpieczeństwa za rok 2018 zamieściliśmy wytyczne do opracowania raportu  wraz z plikiem Excel, zawierającym wzory tabeli do danych statystycznych. Raport powinien również zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Wzór formularza dotyczącego CSI za 2018 r. również został zamieszczony. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usług „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników i zarządców infrastruktury- czytamy w komunikacie.

Także do 30 czerwca certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe powinny złożyć sprawozdania z utrzymania za 2018 rok.

Sprawozdania powinny dostarczać informacji o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Podmioty, pełniące równocześnie funkcję przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, przesyłają oddzielnie obydwa raporty- pisze UTK.