Infrastruktura Wiadomości

TORPOL rozpoczyna realizację kontraktu dla Elektrowni Ostrołęka

TORPOL rozpoczyna realizację kontraktu dla Elektrowni Ostrołęka Fot. PKP PLK

W dniu dzisiejszym TORPOL S.A. otrzymał polecenie rozpoczęcia prac, czyli decyzję umożliwiającą formalne rozpoczęcie projektowania i budowy infrastruktury kolejowej dla Elektrowni Ostrołęka C – inwestycji budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW.

Konsorcjum firm TORPOL S.A. i Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. zawarło z Elektrownią Ostrołęka sp. z o.o. 4 października br. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury kolejowej o wartości prawie 179 mln zł netto. Zakres rzeczowy prac przewiduje m.in. modernizację i przebudowę układu torowego o długości ponad 13 km, zabudowę 28 rozjazdów i przebudowę 4 przejazdów wraz z modernizacją niemal 12 km sieci trakcyjnej. Wybudowane zostaną również dwa nowe obiekty inżynieryjne, nastawnia oraz motowozownia wraz ze stacją paliw. Przebudowie ulegnie także układ drogowy. Za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego na terenie elektrowni odpowiedzialny będzie nowoczesny, komputerowy system sterowania ruchem kolejowym.

Po przekazaniu placu budowy rozpoczną się w pierwszej kolejności prace projektowe i geodezyjne oraz przygotowywanie zaplecza technicznego do realizacji prac (m.in. budowa placów składowych i dostawy niezbędnych materiałów). Pierwsze dostawy materiałów rozpoczną się 28 listopada, a równolegle wykonywane będą prace ziemne związane z lokalizacją i usuwaniem kolizji istniejących
urządzeń z planowaną do modernizacji infrastrukturą kolejową. Zakończenie realizacji całości inwestycji przez konsorcjum ma nastąpić, zgodnie z zapisami umowy, w ciągu 36 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac.