Działania Wiadomości

Terminal przeładunkowy w Zamościu zostanie zmodernizowany. CUPT podpisało umowę

Terminal przeładunkowy w Zamościu zostanie zmodernizowany. CUPT podpisało umowę Fot. Laude

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało wczoraj umowę w ramach POIiŚ, dzięki której przeprowadzona zostanie modernizacja terminalu przeładunkowego w Zamościu.

Projekt przyczyni się bezpośrednio do przeniesienia międzygałęziowej pracy przewozowej z transportu samochodowego na transport kolejowy.

W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia do przeładunku oraz system teleinformatyczny umożliwiający zarządzanie ruchem kontenerów na terminalu.

Projekt wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój transportu intermodalnego, ale także na promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia hałasu.

Uruchomienie dwóch nowoczesnych terminali intermodalnych w ramach projektu pozwoli na pełniejsze wykorzystywanie możliwości kontenerów różnego typu oraz wagonów o zwiększonych ładownościach nabytych we wcześniejszych przedsięwzięciach, z którymi projekt ten jest kompatybilny.

Projekt ma charakter mieszany, tj. infrastrukturalno-zakupowy, dla lokalizacji w Zamościu realizowana będzie inwestycja infrastrukturalno-budowlana i zakupowa, natomiast w Sosnowcu wyłącznie zakupy.`