Działania Wiadomości

Specjalne posiedzenie Rady Krajowej w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów

Specjalne posiedzenie Rady Krajowej w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów fot. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Corocznie 16 września swoje święto obchodzi grupa zawodowa maszynistów kolejowych. W najbliższy poniedziałek w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, przy ulicy Wojciechowskiego 7, odbędzie się specjalne posiedzenie Rady Krajowej związku z udziałem ministrów i prezesów przewoźników, na którym m.in. uroczyście odsłonięta zostanie ekspozycja kolejowa.

 

 

 

Dla spopularyzowania trudnej i odpowiedzialnej profesji Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego oraz największe spółki kolejowe ogłosiły wspólnie rok 2019 Rokiem Maszynisty.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, na koniec II kwartału 2019 r. ponad 18 tys. osób posiadało uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego (maszyniści i prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe). Ponad 16,7 tys. stanowili zatrudnieni na stanowisku maszynisty posiadającego licencję maszynisty oraz ważne badania na świadectwo maszynisty. Według danych przedsiębiorstw kolejowych, aby w pełni wypełnić zapotrzebowanie, na rynku powinno być zatrudnionych ok. 17,8 tys. maszynistów. Wynika z tego, że obecnie na rynku brakuje około 1 tysiąca maszynistów. Ponadto prawie 3 tys. osób zajmujących się prowadzeniem pojazdu kolejowego ma co najmniej 60 lat, co stanowi 16,5 proc. wszystkich uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych.

inf. pras. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych