Kolej na świecie Tabor

Siemens Mobility z nową wizją i nowym motto

Siemens Mobility z nową wizją i nowym motto Fot. Siemens Mobility

Siemens Mobility przedstawia swoją nową wizję i nowe motto. Tym samym wiodący na rynku dostawca rozwiązań dla transportu wyznacza klarowny, wspólny kierunek, w którym zamierza poprowadzić branżę mobilności. A ta branża charakteryzuje się rosnącym popytem na trwałe rozwiązania dla intermodalnej mobilności, której siłą napędową są megatrendy, takie jak urbanizacja i dekarbonizacja.

Wizja „Jesteśmy przedsiębiorstwem świata. Nasi partnerzy ufają, że jako pionierzy mobilności będziemy umożliwiać ludziom przemieszczanie się od drzwi do drzwi w sposób trwały i bez żadnych przerw“ oraz nowe motto „Moving beyond” podkreślają silną wolę firmy do wdrażania na całym świecie innowacyjnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w dziedzinie mobilności

Wyznaczyliśmy naszemu przedsiębiorstwu wizję stanowiącą nowy kamień milowy: wizję, wokół której możemy zbierać nasze siły, dla zrealizowania której będziemy pracować, która będzie naszym codziennym przewodnikiem – mówi Sabrina Soussan, CEO Siemens Mobility. – Ta wizja wraz z nowym motto wytyczają nam drogę rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla mobilności, dzięki którym umożliwimy naszym klientom na całym świecie ukształtowanie trwałej infrastruktury, długotrwały wzrost wartości, przyjemniejsze wrażenia z podróży i gwarantowaną dostępność techniczną

Nasza wizja i nasze motto odzwierciedlają nasze podstawowe przekonania i naszą tożsamość, stanowiąc zintegrowany obraz przyszłości, do jakiej chcemy zmierzać przezwyciężając dotychczasowe wyobrażenia o transporcie i mobilności – stwierdza Michael Peter, CEO Siemens Mobility. – Dla naszych klientów na całym świecie pozostaniemy niezawodnym partnerem, który wykonuje pionierską pracę w dziedzinie cyfryzacji, płynności ruchu i inteligentnych rozwiązań dla mobilności, dzięki którym będziemy mogli sprostać rosnącemu popytowi i wyzwaniom z tym związanym.

Każdy element tej wizji reprezentuje osobny zakres rozwoju działalności, innowacyjności, trwałości, cyfryzacji rozwiązań, a przede wszystkim ich ukierunkowanie na potrzeby klienta. Razem tworzą one przewodnią linię dla opracowywania klarownych i innowacyjnych projektów, wytyczającą drogę w przyszłość.

Przedsiębiorstwo światowe

W ramach trwałego i rentownego wzrostu Siemens Mobility musi realizować nowe projekty biznesowe na nowych rynkach, z nowymi klientami, na bazie nowych modeli biznesowych nastawionych na szybkość działania i efekt rynkowy. Wymagana jest do tego praca silnego, wszechstronnego, kreatywnego i myślącego w kategoriach biznesowych zespołu ludzi, każdego dnia zaangażowanych w udostępnianie takich rozwiązań dla mobilności, które pozwolą nam utrzymać pozycję lidera na światowym rynku.

Niezawodny partner

Dzięki skoncentrowaniu się na cyfryzacji i innowacyjności Siemens Mobility pełni rolę prekursora w tworzeniu nowych i nowatorskich rozwiązań, zapewniających trwałość, bezpieczeństwo, niezawodność i płynność przewozów zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Niezbędne jest do tego stałe monitorowanie optymalnej jakości oraz takie realizowanie projektów, które zapewni postrzeganie Siemens Mobility przez klientów jako niezawodnego partnera.

Mobilność dla ludzi

Jako niezawodny partner Siemens Mobility będzie współpracować z klientami przy spełnianiu potrzeb użytkowników i pasażerów. Podstawowym tematem pozostanie tu kreowanie wrażeń z podróży, czyli dążenie do bezpiecznego, niezawodnego, komfortowego przewożenia ludzi do celu ich podróży, z zachowaniem niezmienności połączeń środkami transportu.

Trwałość

Siemens Mobility wspierać będzie klientów w rozwijaniu na coraz większych powierzchniach transportu osobowego na bazie technologii neutralnych pod względem emisji CO2, na przykład dostarczając pojazdy napędzane odnawialną energią lub sterowane systemami sygnalizacji opartymi na chmurze, co zresztą umożliwia zwiększanie przepustowości istniejącej infrastruktury. To zaś wpływa nie tylko na zwiększanie wartości systemów urządzeń oraz pojazdów, lecz także na przedłużanie ich cyklu życia, co z kolei poprawia operacyjny bilans środowiskowy. Ponadto systemy zarządzania ruchem i intermodalne rozwiązania Siemens Mobility wspierają miasta w codziennym sterowaniu mobilnością i identyfikowaniu środków transportu najbardziej przyjaznych dla środowiska.

Płynność

Dzięki intermodalnym rozwiązaniom Siemens Mobility każda podróż pozwoli odnieść wrażenie, co to jest ciągłość mobilności, dzięki której pasażerowie mogą zajmować się różnymi swoimi sprawami, zamiast martwić się o połączenia między różnymi środkami transportu. Skoncentrowanie się na ciągłości informacji dla pasażerów oraz niezawodności środków transportu stanowić będzie dla operatorów transportu pomoc w oferowaniu pasażerom doznań z podróży, jakich oczekują. Dlatego też Siemens Mobility pracuje nad rozwojem kompleksowych rozwiązań, które umożliwią urzeczywistnienie tych oczekiwań, a mianowicie inteligentnej infrastruktury torowej i drogowej, zintegrowanej z inteligentnymi rozwiązaniami dla transportu publicznego. Dzięki temu następować będzie usprawnienie potoków pasażerskich i towarowych w czasie rzeczywistym a utrzymanie techniczne potrafiące przewidywać działania oraz optymalizacja systemów zapewnią stuprocentową dostępność infrastruktury i taboru.

Od drzwi do drzwi

Siemens Mobility postrzega mobilność w przyszłości nie jako pewnego rodzaju uporządkowanie kolejności środków transportu z nielicznymi raczej opcjami rozwiązań dla początku i końca drogi, lecz jako ciągłość podróży, jej płynność, bezpieczeństwo i wygodę, co może mieć swój początek w domu lub w dowolnym wymaganym miejscu odjazdu. Na całej drodze, włącznie z jej pierwszym i ostatnim kilometrem, do dyspozycji pasażerów będą publiczne środki transportu, co zapewni rzeczywistą ciągłość podróży.