Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu

Sejm poparł uwolnienie rynku dla zagranicznych przewoźników

Sejm poparł uwolnienie rynku dla zagranicznych przewoźników Fot. NaKolei.pl (ilustracyjne)

Dyrektywa ta otwiera na konkurencję krajowe rynki przewozów pasażerskich przyznając uprawnienie do sprawiedliwego dostępu do infrastruktury kolejowej.

Krajowy rynek przewozów pasażerskich zostanie udostępniony zagranicznej konkurencji dzięki znowelizowanej w czwartek (13 lutego) przez Sejm ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Za nowelą zagłosowało 440 posłów, natomiast jedna była przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

 

 

 

 

Dodatkowo, dzięki nowym przepisom ograniczona zostanie możliwość wywierania wpływu na zarządce infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę. Zakazane będzie łączenie stanowisk u zarządcy i przewoźnika. W nowelizacji zawarto również treść o zakazie wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą infrastruktury, a przewoźnikiem.

Nowe przepisy pozwolą na prowadzenie negocjacji w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury oraz obowiązek współpracy i informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływa na ruch transgraniczny.