NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura Samorządy z Mazowsza złożyły wspólnie projekt na budowę trasy z Zegrza do Przasnysza

Samorządy z Mazowsza złożyły wspólnie projekt na budowę trasy z Zegrza do Przasnysza

Redakcja
Fot. UMWM

Samorządy z Mazowsza ubiegają się o wsparcie budowy połączenia kolejowego z Zegrza do Przasnysza. Umowa podpisana przez lidera projektu oraz 18 partnerów razem z pozostałą dokumentacją trafi teraz do PKP Polskich Linii Kolejowych w ramach Programu Kolej Plus.

Umowa o Partnerstwie to niezbędny dokument aplikacyjny w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu Kolej Plus. Decyzja o wyborze projektów do realizacji ma zapaść w najbliższym czasie.

Realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Samorząd województwa jest jednym z 18 partnerów projektu „Budowa linii kolejowej Zegrze–Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. Zakłada budowę 70 km torów na trasie Zegrze–Przasnysz, kilku stacji oraz przeprawy mostowej na Narwi.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik jest o co walczyć, bo stawka jest wysoka:

 Zabiegamy o naprawdę duży projekt. I chodzi tu zarówno o jego wartość finansową, jak i społeczno-gospodarczy wpływ na tę część Mazowsza. Zrównoważony i dostępny transport to jeden z naszych priorytetów. Uruchomienie połączenia kolejowego między Warszawą a Przasnyszem to byłby przełom, i świetna wiadomość dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy, szkół czy inwestorów szukających nowych terenów pod swoją działalność – podkreśla marszałek.

Liderem projektu jest miasto i gmina Serock. Pozostałymi samorządami uczestniczącymi w projekcie jako partnerzy są gminy: Pokrzywnica, Winnica, Karniewo, Szelków, Płoniawy Bramura, Krasne, Przasnysz, Wieliszew, Nieporęt, miasta: Maków Mazowiecki, Pułtusk Przasnysz, powiaty: legionowski, pułtuski, makowski, przasnyski. Jednym z partnerów jest też Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Artur Borkowski, burmistrz miasta i gminy Serock zwraca uwagę na współpracę między samorządami:

 Projekt, który wspólnie chcemy realizować przede wszystkim łączy i to jest najwyższa wartość, którą dzięki niemu realizujemy już teraz. Całe przedsięwzięcie jest przykładem bezprecedensowej współpracy samorządów wszystkich szczebli, w tym wypadku z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. To niezwykle ważne szczególnie w tak niespokojnym czasie, że udaje nam się wdrażać ducha współpracy pomimo różnic w bieżących wyzwaniach, jakie towarzyszą nam w codziennej pracy – dodaje.

Projekt dostał się do drugiego etapu

Projekt „Budowa linii kolejowej Zegrze–Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” po pozytywnej ocenie w pierwszym etapie naboru, dostał się do drugiego. Jest jednym z 79 zakwalifikowanych przedsięwzięć.

Na potrzeby drugiego etapu naboru powstało już Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne. Jego opracowanie wspomógł samorząd Mazowsza, przekazując na przygotowanie dokumentu blisko 679 tys. zł z budżetu województwa. W studium znalazły się m.in. analizy geologiczne, przestrzenne i środowiskowe. Ponadto przy udziale mieszkańców opracowano trzy wstępne warianty przebiegu trasy kolejowej. Trwają jeszcze ostatnie poprawki, m.in. co do proponowanych trasowań na odcinku Serocka i Pułtuska, związane z dostosowaniem do obwodnic miast.

Opracowane Studium jest wstępem do dalszych prac projektowych, które pozwolą poznać odpowiedź na pytanie o docelowy przebieg planowanej linii kolejowej.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk docenia zaangażowanie mieszkańców:

Mazowszanie są bardzo aktywni i interesują się tym projektem. Samorządy rozmawiają i konsultują. Starają się na bieżąco informować. To bardzo ważne, bo to przedsięwzięcie będzie mieć bezpośredni wpływ na życie każdego mieszkańca tej części regionu.

W ramach Programu Kolej+ zostałyby sfinansowane koszty opracowania dokumentacji (Studium Projektowo-Techniczne) oraz koszt wykupu nieruchomości. Dla optymalnego wariantu to kwota 238 mln zł, co przy 15-proc. wkładzie własnym samorządów-partnerów projektu daje 35 mln zł. Podział między partnerów zostałby określony po przyjęciu projektu do realizacji.

Natomiast całkowity koszt inwestycji, w tym roboty budowlane szacowany jest na 1,7 mld zł. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski to ogromna inwestycja, która zapewni mieszkańcom północnego Mazowsza dostęp do kolei:

Wiele osób dojeżdża samochodami i autobusami z Przasnysza czy Pułtuska do pracy do Warszawy. Niestety, zabiera im to sporo czasu. Korki czy brak miejsc w autobusach to trudna codzienność. Kolej skróci czas, ale też poprawi komfort dojazdów.

Niezbędna umowa partnerstwa

Podpisana przez samorządy Umowa o Partnerstwie jest jednym z niezbędnych dokumentów aplikacyjnych w ramach drugiego etapu naboru projektów do Programu Kolej+. Umowa określa zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między liderem a partnerami projektu. Czas jej realizacji przypada na lata 2021–2028.

Jej projekt był wcześniej konsultowany z partnerami, co związane było z koniecznością podjęcia działań przygotowawczych, poprzedzających jej zawarcie. Niezbędne były uchwały rad gmin i miast, deklarujące udział finansowy samorządów w przedsięwzięciu. Również zarząd województwa mazowieckiego podjął stosowną uchwałę w ubiegłym tygodniu. Zapoznał się też z informacją w sprawie deklaracji organizatora przewozów odnośnie uruchomienia przewozów i ich finansowania. Chodzi o co najmniej cztery pary pociągów na dobę przez okres pięciu lat.

Inwestycji kibicuje również radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska:

 Ten projekt to rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatów legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego. Mam nadzieję, że zyska uznanie PKP PLK.

Za kilka dni, samorząd Serocka – lider projektu złoży dokumentację konkursową, w tym zawartą dziś Umowę o Partnerstwa i wówczas okaże się, czy projekt zyska wsparcie.

Niebagatelne 1,7 mld zł 

Koszt inwestycji szacowany jest na 1,7 mld zł, w tym blisko 1,5 mld to roboty budowlane. Realizacja projektu zostałaby podzielona na dwa etapy.

Pierwszy zakłada pozyskanie studium składającego się z koncepcji programowo-przestrzennej określającej w szczegółowy sposób zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji projektu dla wariantu przyjętego w Studium Planistycznym, a także wykonanie wstępnego kosztorysu robót oraz dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim, w tym kosztorysu inwestorskiego dla projektu) oraz uzyskania wszelkich innych niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa), decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Drugi etap to roboty budowlane.

Ze względu na ograniczenie czasowe Programu Kolej+ do końca 2028 r. i stopień skomplikowania projektu, realizacja robót przewidywana jest już poza tym programem.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności