Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie

Przetarg na modernizacje 90 wagonów PKP Intercity unieważniony

Przetarg na modernizacje 90 wagonów PKP Intercity unieważniony Fot. Wiki Commons

PKP Intercity poinformowało o unieważnieniu przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3. poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

Jako powód wskazano przekroczenie budżetu. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, przez Wykonawcę H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. W informacji podano, że ofercie tej jako ważnej i niepodlegającej odrzuceniu przyznano maksymalną liczbę punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert oraz uznano ją za najkorzystniejszą w świetle ustawy Pzp.

Zaproponowana jednak przez Wykonawcę kwota za realizację usługi nie mieściła się w kwocie jaką Zamawiający, przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Poznańska firma wskazała kwotę 515 751 300,00 zł brutto, a budżet PKP Intercity na ten cel to 424 534 500,00 zł brutto. FPS zaproponowała również 85 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu oraz 37 miesięcy gwarancji.

Mając na uwadze fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie kwoty tej nie można zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostało przez PKP Intercity unieważnione.

Przypominamy, że po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe miały być wagonami przedziałowymi 2 klasy. W każdym przedziale powinno być sześć miejsc, a nie jak dotychczas osiem. To znacznie podniosłoby komfort podróżowania dla pasażerów. Miały być też inne udogodnienia, takie jak: gniazdka elektryczne do ładowania małych urządzeń np. telefonów komórkowych, klimatyzacja i Wi-Fi. Trzeba będzie na nie – w tych konkretnych wagonach – poczekać.

W specyfikacji przetargowej zapisano, że wykonanie naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych umową, nastąpić powinno nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia jej zawarcia, a wykonanie przeglądu na 3. poziomie utrzymania wszystkich wagonów – po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją.

Zgodnie z wymaganiami zamawiającego wykonawca miał zagwarantować wykonanie przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie). Wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) nastąpić powinno w ciągu nie więcej niż 80 dni kalendarzowych, a wykonanie naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 350 dni kalendarzowych.