Działania Infrastruktura Wiadomości

Przemyślanie chcą uratować zabytkowy most kolejowy. Już ponad 3 tys. podpisów pod petycją!

Przemyślanie chcą uratować zabytkowy most kolejowy. Już ponad 3 tys. podpisów pod petycją! Fot. Grzegorz Karnas

PLK ogłosiły przetarg na budowę nowego mostu kolejowego, który miałby zastąpić ważny historycznie, zabytkowy most. Mieszkańcy Przemyśla wyszli z inicjatywą.

Zabytkowy most kolejowy był świadkiem historii: wojen, wywózek, deportacji obywateli Rzeczpospolitej różnych narodowości, przejazdu do Przemyśla postaci historycznych; był jedyną drogą ucieczki dla mieszkańców dwóch brzegów Sanu, dwóch stref okupacyjnych w czasie II Wojny Światowej; pomimo zniszczeń był wielokrotnie odbudowywany wysiłkiem wielu pokoleń przodków mieszkańców Przemyśla, niektórzy z nich stracili życie i zdrowie podczas obrony mostu.

 

 

Most kolejowy jest w pewnym sensie elementem pejzażu Przemyśla – jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków w okolicy. Wizerunek mostu widnieje również na Gwieździe Przemyśla, najważniejszych oznaczeniu Przemyśla.

Stan techniczny zabytkowego mostu przez wiele lat się pogarszał, musiał przejść albo gruntowną modernizację, albo zostać całkowicie wymieniony. PKP PLK S.A. w styczniu 2020 roku ogłosiły przetarg na budowę nowego mostu, który miałby powstać tuż obok obecnego zabytku.

W aktualnym wariancie planowane jest zachowanie jedynie 3 z 6 zabytkowych przęseł. Część wybudowana jeszcze przez zaborcę austriackiego, ma zostać zachowana i pełnić funkcję ścieżki pieszo-rowerowej. Wyższa fragment, dobudowany przez Sowietów, maiłby być zdemontowany. Aktywiści argumentują, że cały most jest historyczny i domagają się przejęcia go od PKP PLK na cele muzealne; zorganizowania finansowania na jego restaurację; przygotowania koncepcji zagospodarowania (łączącej funkcje komunikacyjne i rekreacyjne) według projektu wcześniej skonsultowanego z mieszkańcami Przemyśla – czytamy na Fanpage’u, Fundacji Pro Kolej.

Petycja dostępna tutaj.