Działania Przewozy pasażerskie Publicystyka Tabor

Problemy z SA109

Problemy z SA109 Fot. Youtube/MarcinMK

Dwuczłonowe autobusy szynowe SA109 (typ 212M) były produkowane przez Kolzam Racibórz, a następnie także przez Fablok Chrzanów. Żadna z tych firm już nie istnieje. Zostały pojazdy, z naprawami których są obecnie problemy.

Pokazują tą próby znalezienia wykonawcy prac przy jednostkach należących do województwa podkarpackiego czy małopolskiego, a użytkowanych przez Polregio. W pierwszym przypadku chodzi o SA109-007 i SA109-010, w drugim zaś o powypadkowy SA109-009. W przetargach na wykonanie prac poziomu P5 nie złożone zostały żadne oferty, stąd też przetargi zostały unieważnione.

Na Podkarpaciu drugie podejście

Zapotrzebowanie na tabor spalinowy w całym kraju, w tym również na Podkarpaciu, sprawia, że próby przywrócenia jednostek serii SA109 do życia są cały czas podejmowane. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ponowił przetarg na wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 wraz z pracami dodatkowymi wykraczającymi poza zakres naprawy P5 (ulepszeniem) dwóch autobusów szynowych. Zamawiający na oferty czeka do 9 marca 2020 roku. Będą one oceniane według kryteriów:

Gwarancja pojazdów – Waga: 30

Termin wykonania zamówienia – Waga: 10

Cena – Waga: 60.

Zamawiający wymaga doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie naprawy okresowej poziomu P4 lub P5 co najmniej 1 autobusu szynowego z napędem spalinowym.

Kilka Sa109 jeszcze w ruchu

Problemy eksploatacyjne, jak również kłopoty ze znalezieniem wykonawcy napraw okresowych, skłoniły Koleje Śląskie do sprzedaży dwóch jednostek SA109, o numerach 005 i 011. Zakupione one zostały przez czeskiego przewoźnika GW Train Regio, ale do dnia dzisiejszego nie zostały przywrócone do ruchu.

Łącznie wyprodukowanych zostało 11 takich składów. Obecnie w ruchu pozostaje zaledwie pięć z nich. Nie kursują chociażby dwa składy, należące do Kolei Dolnośląskich. Przewoźnik, podobnie jak Koleje Śląskie, chciał je sprzedać, nie udało się jednak znaleźć nabywcy. Wyłączone z ruchu są wspomniany podkarpackie SA109-007 oraz powypadkowy małopolski, a ostatnio kursujący na Pomorzu SA109-009.

Co ciekawe wszystkie jednostki serii SA109 kupowane były przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie, jako jedne z pierwszych pociągów pozyskiwanych przez samorządy.

SA107 też nie kursują

Do rodziny pojazdów RegioVan należą także jednoczłonowe jednostki SA107 (tym 211M). Przez Kolzam Racibórz zbudowane zostały dwa takie składy. Oba zostały zakupione przez Lubelski Urząd Marszałkowski. Na dzień dzisiejszy jednostki te są wyłączone z ruchu, aby ponownie mogły zacząć wozić pasażerów konieczne jest wykonanie napraw okresowych.