Infrastruktura Przewozy pasażerskie

Prawie gotowa stacja Szczecin Główny. Pociągi mogą już jeździć w stronę Szczecińskiego Portu Centralnego

Prawie gotowa stacja Szczecin Główny. Pociągi mogą już jeździć w stronę Szczecińskiego Portu Centralnego fot. Małgorzata Kazur PKP PLK

W 2019 roku stacja Szczecin Główny zostanie oddany do użytku. Na razie pasażerowie mogą korzystać z kolejnego wyremontowanego peronu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przygotowują wygodne dojścia do peronów, windy, monitoring i nowe oświetlenie na stacji Szczecin Główny. Wartość prac to ok. 60 mln zł netto. Podróżni mogą już cieszyć się kolejnym zmodernizowanym peronem. Jest dłuższy i można dojechać z niego w kierunku Szczecińskiego Portu Centralnego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują modernizację stacji. Zasadniczym celem projektu jest m.in. poprawa wygody podróżnych korzystających z peronów – szczególnie nr 2 i 3 oraz umożliwienie samodzielnego dostępu do peronów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Z końcem sierpnia br. został oddany do eksploatacji kolejny peron na stacji Szczecin Gł. Zakończyły się zasadnicze prace na peronie nr 2.

Od 7 września wykonawca pracuje na peronie nr 1 w miejscu, gdzie będzie nowa wiata. Na czas prac peron nr 1 jest częściowo wyłączony z obsługi pasażerskiej. W połowie września br. zaplanowane są prac na peronie nr 3.

Roboty na stacji Szczecin Główny zaplanowano do końca 2019 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość to ok. 60 mln netto. Kwota dofinansowania wynosi ok. 51 mln zł netto.