Działania Przewozy pasażerskie Wiadomości

Prawie 716 mln zł unijnego dofinansowanie na rozwój transportu kolejowego w Małopolsce

Prawie 716 mln zł unijnego dofinansowanie na rozwój transportu kolejowego w Małopolsce fot. PKP PLK S.A.

22 listopada 2019 r. w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP PLK SA umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wartość projektu to prawie 1,5 mld złotych.

Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wyniesie prawie 716 mln złotych. Dofinansowanie UE przyczyni się do usprawnienia ruchu na liniach kolejowych od Skawiny, przez Suchą Beskidzką i Chabówkę do Zakopanego.

Polska kolej cieszy się coraz większym zaufaniem pasażerów, o czym świadczą wyniki przewozowe. Chcemy, by rosła liczba pasażerów oraz ilość towarów przewożonych koleją. Dzięki realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego tworzymy spójną sieć kolejową, z której korzystają pasażerowie, zapewniając jednocześnie coraz lepsze warunki przewozu towarów. Każda inwestycja, polegająca na modernizacji torów kolejowych, remoncie dworców czy zakupie taboru przybliża nas do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Podpisana dziś umowa na ponad 715 mln złotych dofinansowania unijnego na rozwój transportu kolejowego w Małopolsce jest kolejnym krokiem do krótszych podróży koleją z Krakowa na południe Polski. – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

fot. Ministerstwo Infrastruktury
Dofinansowany projekt – Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane
 • wartość całkowita projektu: 1 449 420 086 mld zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 715 830 151 mln zł,

Projekt zakłada usprawnienie prowadzenia ruchu w ciągu linii kolejowej nr 97,98 i 99 oraz powiązanie sieci kolejowej województwa małopolskiego z układem transportowym, m.in. z transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Odcinki objęte inwestycją przebiegają przez tereny powiatów: krakowskiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego oraz 17 gmin województwa małopolskiego.

W ramach projektu przewidziano:

 • modernizację 19 stacji i 11 przystanków osobowych;
 • budowę 6 przystanków osobowych;
 • przebudowę 16 mostów i 2 wiaduktów;
 • pracę na liniach kolejowych o łącznej długości 116,744 km.

Zakres inwestycji:

 • kompleksowa wymiana nawierzchni torowej wraz z odwodnieniem;
 • przebudowa/budowa układów torowych;
 • likwidacja/wymiana rozjazdów;
 • przebudowa/odbudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i sieci kablowej;
 • likwidację/rehabilitację/modernizację przejazdów w poziomie szyn wraz z zabudową komputerowych urządzeń srk;
 • przebudowę i budowę punktów obsługi pasażerów;
 • odbudowę/przebudowę/budowę obiektów inżynieryjnych;
 • przebudowę sieci trakcyjnej;
 • przebudowę/budowę urządzeń elektroenergetyki do 1 kV;

Projekt będzie realizowany do końca  2023 r.