Działania Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie Wiadomości

Podsumowanie wakacyjnych kontroli pociągów

Podsumowanie wakacyjnych kontroli pociągów fot. NaKolei.pl

Inspektorzy Urzędu Transportu przeprowadzili ponad 150 kontroli w trakcie wakacyjnego szczytu przewozowego. Stwierdzili ponad 200 uchybień skutkujących w niektórych przypadkach wydaniem decyzji wyłączających lub ograniczających eksploatację pojazdów. Działania UTK były prowadzone po to, by pasażerowie mogli bezpiecznie i w komfortowych warunkach dotrzeć do miejsca wakacyjnego wypoczynku.

 

 

 

Dodatkowe kontrole pociągów inspektorzy UTK przeprowadzili u 10 przewoźników. Kontrolujący szczególną uwagę zwracali na pociągi dalekobieżne kursujące do miejscowości popularnych wśród turystów. Dlatego najwięcej, bo 106 kontroli przeprowadzono w pociągach PKP Intercity. Natomiast w pociągach POLREGIO przeprowadzono na terenie całej Polski 39 oraz 9 kontroli u pozostałych przewoźników.

W trakcie kontroli sprawdzono elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz elementy związane z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Łącznie skontrolowano 154 pociągi i stwierdzono 213 nieprawidłowości. Najwięcej wykrytych uchybień (32%) dotyczyło uszkodzonych drzwi. Na inne usterki techniczne przypadało blisko 15% nieprawidłowości. Błędne oznakowanie wagonów stanowiło 11% ujawnionych nieprawidłowości, awarie toalet – 9%, a wadliwa klimatyzacja – 7%.

Z uwagi na dużą ilość uszkodzeń drzwi zarówno bocznych jak i czołowych, UTK zobowiązał spółkę PKP Intercity S.A. do opracowania programu naprawczego.

Urząd Transportu Kolejowego jako przykłady nieprawidłowości w pociągach przedstawił m.in. niezabezpieczone drzwi czołowe, brak informacji relacji pociągu oraz o braku gaśnicy na wyposażeniu pociągu.

Wyniki kontroli są jeszcze szczegółowo analizowane. Zależy nam na tym, by poprzez działania nadzorcze podnosić standard koleją. Pasażerowie powinni czuć się bezpiecznie i komfortowo jadąc pociągiem. Kontrole UTK powinny działać na przewoźników mobilizująco, by zawsze zachowana była jak najwyższa jakość obsługi podróżnego – mówił dr. inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu przewoźnikowi grozi do 5 tys. euro kary. W wyniku przeprowadzonych działań wydano łącznie 81 decyzji, w tym 25 decyzji wyłączających i 56 decyzji ograniczających eksploatację wagonów pasażerskich.

Wydając decyzję zawsze zobowiązujemy przewoźnika do usunięcia tych nieprawidłowości w określonym czasie, za niewykonanie decyzji lub jakieś opóźnienia grozi przewoźnikowi wysoka kara, którą może nałożyć Prezes Urzędu Transportu Kolejowego za dzień zwłoki to jest aż 5 tys. euro – powiedział Prezes Ignacy Góra.

Do UTK podróżni mogą składać skargi lub reklamacje

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację, w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, wówczas można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15.

W okresie wakacyjnym zgłoszono do UTK około 350 skarg, natomiast średnio rocznie takich skarg składanych jest między 1200, a 1300. Najczęściej dotyczą one higieny i komfortu podróży oraz problemu z realizacją rozkładu jazdy – opóźnieniach pociągów.

Skargi w liczbach zgłoszone do UTK w wakacje:

  • 88 dot. dystrybucji biletów
  • 151 dot. higieny i komfortu podróży
  • 127 w związku z niezrealizowaniem rozkładu jazdy
  • 110 w sprawie o zwrot kosztów biletu

Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażerów Kolei. Szczegóły dostępne na stronie www.pasazer.gov.pl

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85