NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura PLK z przetargiem na budowę nowego przystanku w Szczebrzeszynie. Stacja Klemensów do modernizacji

PLK z przetargiem na budowę nowego przystanku w Szczebrzeszynie. Stacja Klemensów do modernizacji

Redakcja
Fot. Lubelskakolej.net

PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Lubelski ogłosiły przetarg na inwestycje infrastrukturalne w ramach rządowego Programu Przystankowego na lata 2021-2025.

Zamówienie obejmuje trzy części:

  • Część nr 1 – budowa nowego peronu jednokrawędziowego na Przystanku Osobowym Długi Kąt przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrabenne;
  • Część 2 – Modernizacja stacji Klemensów przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne;
  • Część 3 – Budowa nowego przystanku osobowego Szczebrzeszyn Miasto przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec-Hrebenne.

Wszystkie prace powinny zostać zrealizowane do 30 czerwca 2023 r. Zamawiający nie wskazał szacunkowej wartości przetargu. Oferty można składać do 21 grudnia 2021 r. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Od wykonawców wymagana jest zdolność do prowadzenia działalności:

Dla zadania modernizacja przystanku w stacji Klemensów przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

  1. budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) co najmniej trzech kolejowych obiektów budowlanych. Wśród wskazanych musi znaleźć się co najmniej 1 obiekt obsługi podróżnych – peron wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  2. co najmniej 1 dokumentację projektową dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmować min. branże: kolejową, kolejowe obiekty budowlane lub budynki. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę.

Dla zadania budowa nowego peronu jednokrawędziowego na przystanku osobowym Długi Kąt przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec-Hrebenne wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

  1. budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) co najmniej trzech kolejowych obiektów budowlanych. Wśród wskazanych musi znaleźć się co najmniej 1 obiekt obsługi podróżnych – peron wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  2. co najmniej 1 dokumentację projektową dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmować min. branże: kolejową, kolejowe obiekty budowlane lub budynki. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę.

Dla zadania budowa nowego przystanku osobowego Szczebrzeszyn Miasto przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec-Hrebenne wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

  1. budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) co najmniej trzech kolejowych obiektów budowlanych. Wśród wskazanych musi znaleźć się co najmniej 1 obiekt obsługi podróżnych – peron wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  2. co najmniej 1 dokumentację projektową dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmować min. branże: kolejową, kolejowe obiekty budowlane lub budynki. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę.

Wymagane wadia

Budowa nowego peronu jednokrawędziowego na Przystanku Osobowym Długi Kąt przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec-Hrebenne: 17 000,00 zł;

Modernizacja Przystanku w stacji Klemensów przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne: 12 500,00 zł;

Budowa nowego Przystanku Osobowego Szczebrzeszyn Miasto przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec-Hrebenne: 16 500,00 zł.

Przypomnijmy, że Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 zakłada zwiększenie lokalnym społecznościom dostępu do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności