Kadry i ludzie Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

PKP TELKOL nie zwolni 678 pracowników. Spółka dementuje fałszywe informacje

PKP TELKOL nie zwolni 678 pracowników. Spółka dementuje fałszywe informacje fot. PKP PLK S.A.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podało informacje o tym, że PKP TELKOL planuje zwolnic 678 pracowników. Spółka kolejowa dementuje te nieprawdziwe wiadomości, przedstawiając swoje stanowisko.

Informacja zawarta na stronie OPZZ z której wynika, że PKP TELKOL zamierza zwolnić 678 pracowników jest całkowicie nieprawdziwa.

Od kilku miesięcy w PKP TELKOL toczy się dialog społeczny między Zarządem spółki a związkami zawodowymi w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, który określa dodatkowe ponadkodeksowe świadczenia pracownicze w PKP TELKOL. W obecnej sytuacji spółka nie jest w stanie wypłacać świadczeń zapisanych w aktualnie obowiązującym ZUZP.

Procedura zmiany ZUZP została formalnie rozpoczęta 27 listopada 2019 r. Po zatwierdzeniu przez Właściciela Wstępnego Planu Restrukturyzacyjnego, co nastąpiło 20 lutego 2020 r., Zarząd Spółki przystąpił do rozmów z uprawnionymi przedstawicielami załogi reprezentowanymi przez związki zawodowe.

W ramach dialogu społecznego strony przedstawiły swoje stanowiska, została wymieniona korespondencja, odbyły się trzy spotkania w formie telekonferencji, kolejne spotkanie negocjacyjne zaplanowane jest na 7 kwietnia 2020 r. na godzinę 12:00.

Obie strony zgodziły się co do konieczności zmiany części zapisów ZUZP, z czego wynika potrzeba zmiany warunków pracy i płacy wszystkich pracowników PKP TELKOL. Dokonuje to się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pracy. Ta procedura została wszczęta wyłącznie w celu przeprowadzenia zgodnego z prawem dostosowania warunków umów o pracę w trybie wypowiedzeń zmieniających do sytuacji po zakończeniu obowiązywania wypowiedzianego ZUZP.

Intencją Zarządu Spółki jest rozwój firmy, poszerzanie zakresu jej działalności, a w perspektywie zwiększanie zatrudnienia. Należymy do Grupy PKP, a przedsiębiorstwa z Grupy są głównymi odbiorcami naszych usług. Ponadto PKP TELKOL figuruje w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w grupie transport podległej Ministrowi właściwemu ds. transportu, a zatem jej byt a tym samym miejsca pracy nie są zagrożone.

Jesteśmy przekonani, że rozmowy prowadzone z przedstawicielami związków zawodowych doprowadzą do ustaleń, które pozwolą nam zakończyć możliwie szybko procedurę związaną ze zmianą ZUZP.

/PKP TELKOL