Debaty Działania Kadry i ludzie Wiadomości

PKP S.A. podczas konferencji „Perspektywy dla rozwoju internetu rzeczy w Polsce”

PKP S.A. podczas konferencji „Perspektywy dla rozwoju internetu rzeczy w Polsce” fot. PKP S.A.

W dniu 4 października br. z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Cyfryzacji została zorganizowana konferencja „Perspektywy dla rozwoju internetu rzeczy w Polsce”. PKP S.A. została zaproszona do wygłoszenia prezentacji o zrealizowanych i planowanych inicjatywach w obszarze IOT.

Konferencja poświęcona była publicznemu finansowaniu start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają systemy i rozwiązania informatyczne związane z Internetem rzeczy, gdzie do dyskusji zaproszono przedstawicieli Rządu i ekspertów.

Konferencje otworzył Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski wskazując na obecną sytuację rozwoju nowych technologii i ich znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o projektach przyczyniających się do usprawniania obsługi obywatela, podnoszenia efektywności zarządzania energią elektryczną, lepszego zarządzania systemem ochrony zdrowia, czy do poprawy jakości powietrza.

W jednym z paneli Członek Zarządu Pan Mirosław Antonowicz zaprezentował zrealizowane inicjatywy dotyczące współpracy ze start-up’ami w obszarach Internetu rzeczy, w tym przeprowadzenie konkursu na rozwiązania innowacyjne czy realizacja Obywatelskiej Burzy Mózgów w ramach programu GovTech Polska. Dodatkowo zostały przedstawione realizowane inicjatywy m.in. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, montażu infrastruktury Beacon na dworcach, udział w projekcie Shift2Rail czy innowacji w obszarze logistyki.

Na zakończenie wydarzenia oficjalne przemówienie wygłosił Gospodarz spotkania, Pan Prezydent Andrzej Duda, który wskazał na dużą szansę Polski na dokonanie skoku technologicznego i wdrażanie szeroko pojętej rewolucji przemysłowej 4.0. Dodatkowo Prezydent zasygnalizował potrzebę wykorzystania posiadanej kadry inżynierskiej dla rozwoju obszaru IOT w Polsce, by wykorzystać obecną koniunkturę gospodarczą.

W ramach wydarzenia PKP S.A. oraz wybrane Spółki Skarbu Państwa miały przygotowane stanowiska, na których potencjalni partnerzy mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat prowadzonych działań oraz możliwych form współpracy.