Działania Przewozy towarowe Tabor Wiadomości

PKP CARGO realizuje największy program taborowy. Wagony platformy i lokomotywy

PKP CARGO realizuje największy program taborowy. Wagony platformy i lokomotywy Fot. PKP Cargo

PKP CARGO podsumowało dziś (22 stycznia) realizowane projekty taborowe, obejmujące zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych oraz lokomotyw, a także rozbudowę centrum przeładunkowego w Małaszewiczach.

Jak podano Spółka realizuje obecnie dwa projekty taborowe.

 

 

 

 

 

Zakup wagonów platform i lokomotyw, a także rozbudowa centrum terminalowego w Małaszewiczach jest kluczowym działaniem w ramach rozwoju naszego produktu. PKP CARGO dąży do tego, aby stać się operatorem logistycznym. Bez właściwego świadczenia usług i taboru nie będziemy w stanie osiągnąć tego celu. Sytuacja rynkowa pokazuje, że rozwój w obszarze usług logistycznych jest dla nas kluczowy. PKP CARGO wpisuje się w nią – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes PKP CARGO.

Warto podkreślić, że zakup platform do przewozów intermodalnych jest największym projektem taborowym, realizowanym przez spółkę. Pozwoli on na zwiększenie jej możliwości przewozowych.

Jesteśmy w stanie świadczyć usługi w ramach rozwijającej się infrastruktury portowej i kolejowej. Realizujemy też przyjętą w 2018 roku strategię, w którą wpisują się zarówno zakupy nowego taboru, jak również rozwój naszej oferty – zaznaczył Czesław Warsewicz.

Unia Europejska wspiera kolej

Budżet Unii Europejskiej wspiera i będzie wspierać polską kolej – zapewnił Witold Naturski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Kolej to ta branża, która w kolejnej perspektywie unijnej pozostanie na pierwszym miejscu. Transport towarów po szynach będzie absolutnym priorytetem – dodał.

Zakup wagonów platform to duży projekt, który musiał przejść przez selekcję Komisji Europejskiej. Musiał wykazać się dojrzałością i efektywnością ekonomiczną. To stanowi gwarancję, że inwestycja zacznie przynosić zyski.

W ramach jednego tylko projektu zakupionych zostanie aż 936 wagonów platform. Kolejny obejmuje 220 jednostek. To dużo! Tym bardziej warto zaznaczyć, że zamówienie musiało odbyć się w sposób jawny i konkurencyjny. Sukces PKP CARGO jest o tyle spektakularny, że inni operatorzy logistyczni mają duże problemy z rozstrzyganiem taborowych przetargów. Brakuje bowiem producentów taboru intermodalnego, co z kolei powoduje, że pojawiają się producenci spoza Unii Europejskiej.

Należy również wskazać, że to nie pierwszy taki projekt PKP CARGO. W przeszłości przewoźnik korzystał już z dofinansowania unijnego na tabor i na infrastrukturę, w tym rozbudowę i wyposażenie terminali.

Celem zwiększenie udziału transportu intermodalnego

Nadrzędnym celem całości podejmowanych przez PKP CARGO działań jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozach. Już dziś można dostrzec wzrost ich udziału w rynku, a spodziewany jest dalszy wzrost tego trendu. Wpływ na to ma coraz lepsza infrastruktura liniowa, ale także położenie geograficzne Polski.

Stąd też w kolejnej perspektywie unijnej przewozy intermodalne mogą liczyć na co najmniej nie mniejsze dofinansowanie niż w obecnej perspektywie.

Kluczowa rola Małaszewicz

Nowy Jedwabny Szlak to około 94% ładunków kontenerowych z Azji obsługiwanych przez przejście graniczne Terespol/Brześć. Kluczowa jest tu rola terminala w Małaszewiczach.

PKP CARGO skutecznie buduje siatkę usług logistycznych, zarówno na korytarzu Wschód – Zachód, jak i Północ – Południe. PKP CARGO International zawiera alianse strategiczne z kluczowymi partnerami. Istotna jest rola terminali w Polsce i w Czechach. PKP CARGO w Polsce posiada największe zasoby terminalowe – poinformował Sławomir Żurawski, odpowiedzialny w spółce za przewozy intermodalne.

Dziś terminal w Małaszewiczach jest największym „suchym” portem w Polsce. Obsługuje 6 par pociągów w dobie, a to oznacza jeszcze około 40% wolnych zasobów przeładunkowych.

Przedstawiciel PKP CARGO zwrócił uwagę na atrakcyjny czas przewozu towarów z Chin do Europy. W styczniu br. pociąg przejechał całą trasę w 12 dni, co oznacza przyspieszenie nawet o 5 dni. To lepszy wynik niż deklaracje DHL, które obejmują operacje przez terminal w Kaliningradzie.

W planach PKP CARGO są dalsze inwestycje, bezpośrednie oraz w ramach współpracy z PKP PLK. To chociażby poprawa przepustowości przejścia granicznego i terminala w Małaszewiczach z 14 do 25 pociągów w 2026 roku. To również wydłużenie torów zdawczo – odbiorczych i przeładunkowych,  rozbudowa placu czy zakup nowych maszyn przeładunkowych. To także budowa terminala w Geniuszach oraz, wspólnie z PKP SA, rozwój terminala w Zduńskiej Woli Karsznicach, który ma stać się centralny hubem przeładunkowym w Polsce.

Tabor PKP CARGO

Jak poinformował Grzegorz Woźniak, odpowiedzialny w PKP CARGO za tabor,  spółka eksploatuje obecnie ponad 2300 lokomotyw, w tym 24 wielosystemowych, oraz 63000 wagonów, w tym 3100 platform kontenerowych. Inwestycje do 2024 roku obejmują zakup 1556 platform, 10 lokomotyw wielosystemowych oraz 31 elektrowozów sześcioosiowych. W realizacji projektów taborowych spółka korzysta z środków unijnych.

Aktualnie realizowane są dwa projekty zakupowe wagonów platform.

Projekt 1 obejmuje 936 platform. Jest on w zaawansowanej fazie realizacji. Dostawy realizowane przez słowacką firmę Tatravagonka z Popradu obejmą wagony: Sgmmns – 324 sztuk, Sggrs – 468 sztuk oraz Sggmrs – 144 sztuk. Projekt zostanie zrealizowany do 2022 roku. 50 wagonów jest już eksploatowanych, zostały dostarczone pod koniec 2019 roku. Kolejne 400 zostanie dostarczonych w 2020 roku – podał Czesław Warsewicz. Znając profesjonalizm firmy, która dostarcza te wagony nie mam żadnych obaw co do terminowych dostaw – dodał. Wartość projektu to 366,8 mln zł (koszty kwalifikowane), a dofinansowanie unijne to 183,43 mln zł.

Projekt 2 obejmuje natomiast 220 kolejnych platform oraz 5 lokomotyw wielosystemowych. Wagony dostarczone zostaną przez konsorcjum Wagony Świdnica – Astra Rail. Producent lokomotyw ma zostać natomiast wybrany w przetargu, który niebawem zostanie ogłoszony. Przygotowujemy specyfikację przetargową – podał Czesław Warsewicz. Wartość tego projektu to 184,8 mln zł (koszty kwalifikowane) z dofinansowaniem unijnym na poziomie 92,4 mln zł.

Obecnie PKP CARGO posiada 2926 platform intermodalnych. Po wykonaniu projektu będzie ich 3662.