Działania Infrastruktura Przewozy towarowe Wiadomości

PKP CARGO przygotowuje rozbudowę terminala w Małaszewiczach

PKP CARGO przygotowuje rozbudowę terminala w Małaszewiczach fot. PKP CARGO

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa PKP CARGO Czesława Warsewicza terminal w Małaszewiczach zostanie rozbudowany.

Spółka PKP Cargo Terminale ogłosiła już przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”.

 

 

 

 

 

 

Jakie prace?

W zamówieniu wskazane zostały dość szczegółowo prace, które mają zostać wykonane w ramach rozbudowy. I tak będzie to m.in.:

 1. przebudowa placu składowego i przeładunkowego,
 2. przedłużenie placu B wraz z odwodnieniem,
 3. budowa parkingu od strony zachodniej (parking dla samochodów ciężarowych, na które przeładowywane będą z wagonów kolejowych (bez ich rozformowania) intermodalne jednostki ładunkowe),
 4. wydłużenie toru nr 912N,
 5. przeniesienie rozjazdu nr 923 w torze nr 901S i wydłużenie toru nr 914S,
 6. zabudowa płytami przejazdowymi toru nr 912N i nr 914S,
 7. przeniesienie wiaty celno-garażowej,
 8. przeniesienie stacji Trafo,
 9. budowa sieci elektroenergetycznej, w tym linii oświetleniowej od strony zachodniej, oświetlenie parkingu,
 10. budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantową, w tym budowę wodociągu p.poż.,
 11. budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 12. budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 13. budowa sieci teletechnicznych.

Prace te powinny zostać zrealizowane w ciągu najbliższego roku i zostać ukończone w ciągu 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferty w przetargu można składać do 11 marca 2020 roku.

Inwestycja z myślą o przyszłości

Jak już pisaliśmy w portalu nakolei.pl prace w Małaszewiczach realizowane są z myślą o przyszłości, na co zwracał uwagę Prezes PKP CARGO Czesław Warsewicz. Obecnie terminal daje radę z obsługą wszystkich pociągów, ale plany przewoźnika są bardziej ambitne. Do 2023 roku PKP CARGO ma być liderem kolejowych przewozów towarów na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku oraz na obszarze Trójmorza. Stąd również konieczność zwiększenia mocy przerobowych terminala w Małaszewiczach.

Dziś Małaszewicze nie mają problemu z przepustowością i przeładunkiem pociągów. Mamy tam maksymalnie 14 pociągów dziennie, z czego wykorzystujemy 9-12 dziennie. Te możliwości zatem są. Inwestycje mają zatem znaczenie przyszłościowe – mówił na konferencji podsumowującej inwestycje taborowe PKP CARGO Czesław Warsewicz.