Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył się znacznymi wzrostami w przewozach intermodalnych

Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył się znacznymi wzrostami w przewozach intermodalnych Fot. PKP CARGO

Od stycznia do marca 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ok 333 tys. sztuk jednostek, co dało wzrost o 19 % w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przetransportowano ponad 504 tysięcy TEU, czyli o 20% więcej niż przed rokiem- informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2019 roku wyniosła blisko 4,5 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 1,6 mld tonokilometrów. W stosunku do I kwartału 2018 r. nastąpił wzrost odpowiednio o 16,5% i 18,3%.

Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych osiągnął poziom 7,5% wg masy i 11,2% wg pracy przewozowej po I kwartale 2019 r. W analogicznym okresie 2018 r. udział ten kształtował się na poziomie 6,2% wg masy i 9,4%.

Rynek przewozów intermodalnych ma duży potencjał wzrostu. W 2019 r. powinien stabilnie się rozwijać ale nie przewiduję gwałtownego skoku. Przewoźnicy nadal borykają się z problemami w zakresie przepustowości sieci oraz niską prędkością pociągów co niewątpliwie wpływa na rentowność przewozów. Istotne są skoordynowane działania w celu dalszego stymulowania wzrostu rynku przewozów intermodalnych- powiedział Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W pierwszym kwartale 2019 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 17 licencjonowanych przewoźników.