Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Pięć firm zainteresowanych wykonaniem studium dla budowy nowych odcinków PKM

Pięć firm zainteresowanych wykonaniem studium dla budowy nowych odcinków PKM Fot. Aleksander Olszak

W przetargu na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej swoje oferty złożyło pięć firm. Tylko dwie z nich mieszczą się w szacunkach PKM, natomiast jedna oscyluje w jego pobliżu.

Dzisiaj Pomorska Kolej Metropolitalna otworzyła oferty, które zostały złożone w przetargu na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla nowego, wizjonerskiego projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe).

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2020 r., dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert. Po ich komisyjnym otwarciu okazało się, że dwie z nich mieszczą się w przewidzianym przez PKM budżecie 4 mln zł netto (4,920 mln zł brutto), jedna oscyluje w pobliżu niego, a dwie go przekraczają:

• TPF Sp. z o.o. z Warszawy – 3,620 mln zł (4 452 600 brutto),
• Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z Warszawy – 3,880 mln zł (4 772 400 brutto),
• Highway Sp. z o.o. z Gdańska – 4,365 mln zł (5 370 029,94 brutto),
• BBF Sp. z o.o. z Poznania – 5,880 mln zł (7 232 400 brutto),
• Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska – 6,650 mln zł (8 179 500 brutto).

Jedynym kryterium przetargu była cena. Teraz czekamy na sprawdzenie ofert przez zamawiającego, po tym PKM wybierze wykonawcę STEŚ, a on będzie miał czas na wykonanie studium do 30 września 2023 roku.

W ramach STEŚ, zostanie przeanalizowana budowa nowych tras kolejowych:

  • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
  • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.
Mat. PKM


Kongres590