Infrastruktura Tabor Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

PCC Intermodal szykuje się do budowy kolejnego terminala

PCC Intermodal szykuje się do budowy kolejnego terminala Fot. PCC Intermodal

PCC Intermodal poszukuje wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem w imieniu zamawiającego wniosku i uzyskaniem pozwolenia na budowę, w ramach realizacji następującego zadania „Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Ropczyce.”

Zakres prac

Oferent zobowiązany będzie w terminie do 28 lutego 2022 r. wykonać projekt budowy terminala kontenerowego oraz uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę, przygotować i przekazać projekty wykonawcze dla poszczególnych branż wraz ze specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski i kosztorysy ślepe.

Na zamówienie składają się dwa zadania:

Zadanie 1 – obejmuje przygotowanie projektu dla terminalu intermodalnego, w tym m.in. obszarów funkcjonalnych oraz układów torowego i drogowego, parkingów czy obiektów biurowych.

Zadanie 2 – dotyczy przebudowy układu torowego bocznicy Zakładów Magnezytowych Ropczyce, w tym modernizacja torów nr 100, 101 i 107 na długości około 850 m.

PCC Intermodal chce, aby w nowym terminalu znalazło się m.in. 7 torów bocznicowych, plac kontenerowy, 26 miejsc postojowych dla ciężarówek, układ torów podsuwnicowych dla 3 suwnic, place składowe dla kontenerów pełnych i pustych, układ wjazdowy z co najmniej 2 pasami wjazdowymi i 2 pasami wyjazdowymi, hala napraw i serwisu dla taboru kolejowego oraz urządzeń terminalowych, stanowisko naprawy kontenerów, samochodów i naczep, miejsce do składowania tankkontenerów oraz bramownicę CCTV do oceny stanu technicznego kontenerów i wagonów. Wszystko to na ogrodzonym terenie. Co więcej wymagane jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Prace powinny zostać wykonane w następujących terminach:

  1. opracowanie projektu zagospodarowania terenu – do 30 czerwca 2021 r.,
  2. uzyskanie dokumentów – do 30 listopada 2021 r.,
  3. złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – do 15 grudnia 2021 r.,
  4. uzyskanie pozwolenia na budowę – do 28 lutego 2022 r.

Oferty

Oferty można składać do 23 kwietnia 2021 r. Wymagane jest wadium w wysokości 50 tys. zł.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Trzeba wykazać, że w ciągu siedmiu ostatnich lat zrealizowane zostały prace projektowe o wartości 1 mln zł.

Jak podaje PCC Intermodal jest już właścicielem 5 własnych terminali kontenerowych. To Frankfurt nad Odrą, Kutno, Brzeg, Gliwice i Kolbuszowa.