Działania Kadry i ludzie Wiadomości

Od 2019 roku zniżki dla stypendystów szkół kolejowych

Od 2019 roku zniżki dla stypendystów szkół kolejowych fot. PKP Intercity

Ustawowe zniżki dla uczniów w pociągach PKP Intercity, a już niedługo dodatkowo zniżki dla stypendystów szkół kolejowych. Zmiana ta wejdzie w życie w 2019 roku. 

Wprowadzone zniżki dla stypendystów, którzy kształcą się w szkołach kolejowych to, jak powiedział Krzysztof Mamiński, wynik współpracy PKP S.A., PKP Intercity i Związku Pracodawców Kolejowych. Uczniowie, którzy pobierają stypendium przy wsparciu kolei będą mogli liczyć na specjalne zniżki od 2019 roku.

Przyznana im wartość ulgi będzie równa zniżce przysługującej pracownikom kolei na przejazdy 2. klasą w pociągach PKP Intercity. To wyraz uznania wobec uczniów, którzy kształcą się na przyszłych pracowników kolei. Ze zniżkowych biletów uczniowie stypendyści będą mogli skorzystać już od 2019 roku.

Kto będzie mógł liczyć na zniżki?

Na zniżki specjalne będą mogli liczyć uczniowie szkół branżowych, techników, szkół kolejowych oraz wskazani przez pracodawcę studenci uczelni wyższych, z którymi pracodawca zrzeszony w Związku Pracodawców Kolejowych posiada zawartą umowę o objęcie programem stypendialnym.

– Jesteśmy przekonani, że kolejarz to zawód przyszłości. Wspieramy młodych adeptów sztuki kolejowej, przyszłych maszynistów, techników, konstruktorów maszyn. Ta ulga to wyraz naszego uznania i wagi, jaką przywiązujemy do kształcenia. – mówił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.