Infrastruktura Konferencje i spotkania Wiadomości

Marszałkowie w sprawie linii nr 25

Marszałkowie w sprawie linii nr 25 Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Marszałkowie województw łódzkiego i świętokrzyskiego podpisali w Opocznie list intencyjny w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 25, łączącej oba regiony.

 

Chodzi zwłaszcza o elektryfikację odcinka Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko – Kamienna. Plany te mają też związek z projektem stworzenia połączenia kolejowego z Kielc do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Cieszę się, że możemy się tu dziś spotkać w niezwykle ważnych sprawach kolei. Liczymy na kontynuację rozbudowy linii numer 25, która umożliwi przywrócenie ruchu z województwa łódzkiego w kierunku Kielc. Projekt połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym daje szanse na to, że kolej będzie pierwszym wyborem komunikacyjnym podróżnych z naszych województw. Opoczno może być ważnym miejscem dla naszych regionów, a nic tak nie łączy, jak szybkie połączenia – powiedział marszałek województwa łódzkiego, Witold Stępień.

Marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, zwrócił uwagę na znaczenie linii 25. – Dla Świętokrzyskiego dzisiejsze porozumienie ma wymiar strategiczny. Zależy nam na elektryfikacji linii kolejowej 25 i przez to połączeniu Skarżyska – Kamiennej i Opoczna. W dalszej perspektywie mamy w planie wybudowanie łącznika pomiędzy Kielcami a Wąsoczem Koneckim, co umożliwi połączenie stolicy województwa z CKP. To bardzo ambitny plan i bardzo cieszę się, że możemy realizować go wspólnie z województwem łódzkim – mówił marszałek Jarubas. – Na etapie projektowym chcemy włączyć się w finansowanie dokumentacji, jednak ze względu na skalę inwestycji, potrzebne będzie finansowanie centralne i wierzę w to, że uda nam się nakłonić Polskie Linie Kolejowe do finansowania tego zadania. To bardzo ważny projekt dla mieszkańców obu województw – stwierdził marszałek.

Na razie pewna jest elektryfikacja odcinka Tomaszów – Opoczno, zapisanego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (finansowanie zapewni Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Natomiast odcinek Końskie – Skarżysko Kamienna jest na liście rezerwowej KPK (Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020).

– Najbliższe dwa lata wykorzystamy na przygotowanie dokumentacji projektowej, by wpisać tę inwestycję jako strategiczną dla naszych regionów i postarać się o środki unijne na ten projekt. Mając gotową dokumentację i poparcie PLK jest szansa, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się zrealizować tę inwestycję – podnosił Adam Jarubas.

Na elektryfikacji linii nr 25 zależy też regionowi podkarpackiemu, który też uzyskałby lepsze połączenie z CMK i CPK.