Ekonomia i rynek Konferencje i spotkania Przewozy towarowe Wiadomości

Logistyczne porozumienie

Logistyczne porozumienie Fot. PKP S.A

11 podmiotów podpisało dzisiaj w siedzibie PKP S.A. logistyczne porozumienie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód – zachód, północ – południe Europy oraz z Azji. Mają oni także wspólnie kreować logistyczne projekty inwestycyjne i biznesowe.

Stronami Porozumienia Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej są: Polskie Koleje Państwowe, Euroterminal Sławków, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicz, PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka- Żurawica, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Śląskie Centrum Logistyki, Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka, Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto, Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy, Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Sygnatariusze porozumienia zamierzają także współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych. Chcą ponadto wzajemnie się promować wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych. Porozumienie ma charakter otwarty, zatem mogą do niego przystępować kolejne podmioty. PKP S.A. podejmuje się roli integratora logistycznego i zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy. Spółka dysponuje szeroką bazą nieruchomości, których duża część może być zagospodarowana właśnie na potrzeby działalności logistycznej.

Projekt ten cieszy się poparciem rządu. – Zaangażowanie tak wielu podmiotów w działania na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych to bardzo dobry prognostyk. Integracja tej branży i zarazem rozwój działalności logistycznej, w połączeniu z trwającymi szeroko zakrojonymi pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych, wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granicą jako bramy ze Wschodu do Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Rośnie znaczenie kolei

Porozumienie Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej to inicjatywa biznesowa, odpowiadająca na pewne tendencje widoczne na rynku przewozowym. – PKP S.A. widzi przyszłość w zwiększeniu roli transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych, dlatego też aktywnie włącza się w nowe projekty dotyczące budowy infrastruktury wsparcia logistycznego. Dla rozwoju logistyki i zwiększenia udziału w niej ekologicznych form transportu, takich jak transport morski czy kolejowy, a w przyszłości także wodny śródlądowy, potrzebna jest dobrze rozwinięta sieć różnego typu terminali czy parków logistycznych. Powinny one łączyć gałęzie transportowe w budowaniu wspólnych łańcuchów dostaw. Podpisane porozumienie jest również pierwszym etapem działań, zmierzającym do utworzenia wspólnej platformy logistycznej – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

– Realizacja założeń Porozumienia niewątpliwie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju biznesowego uczestniczących w nim Stron. Jednym z głównych celów naszego działania będzie wzajemna pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami, będącymi dysponentami ładunków w celu ich pozyskania dla wspólnych łańcuchów logistycznych, a tym samym zwiększenie potencjału technicznego naszych firm – zauważył zaś Bogusław Marciniec, prezes PKP CARGO Centrum Logistycznego Medyka-Żurawica.

Dlatego też PKP zamierza przeznaczyć pod projekty logistyczne swoje tereny inwestycyjne. – Nieruchomości, które posiadamy, są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem wielkości, jak i lokalizacji. Dlatego kierujemy ofertę zarówno do dużych międzynarodowych firm, jak i krajowych partnerów z szeroko rozumianego rynku TSL. Oferujemy tereny o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, zlokalizowane np. w sąsiedztwie głównych linii kolejowych, portów morskich, przejść granicznych, dużych aglomeracji, ale też w niezurbanizowanych częściach Polskich, dających duży potencjał rozwojowy – wyjaśnił Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Szansa dla portów

Kazimierz Drzazga, wiceprezes ds. infrastruktury w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podkreślił, że rozwój szlaków kolejowych z pewnością wpłynie na poprawę dostępności do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Efektywna i sprawna infrastruktura dostępowa do portów od strony lądu jest bowiem jednym z elementów podnoszących konkurencyjność portów. – Obecnie polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, efektem tego jest m.in. wzrastająca z każdym rokiem ilość towarów obsługiwanych w portach, musimy zatem współdziałać w kierunku modernizacji i rozwoju połączeń kolejowych, by zapewnić szybką dystrybucję towarów z i do portów – dodaje Drzazga.

Podobne nadzieje ma port po wschodniej stronie naszego wybrzeża. – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. upatruje w porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w zakresie rozwoju infrastruktury wspierającej transport intermodalny poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – podkreślił Adam Meller, prezes portu w Gdyni.

Terminale w terenie

Logistyczny projekt jest nastawiony również na wykorzystanie terminali o znaczeniu regionalnym. – Firma Logit T.J.Kowalewski i Wspólnicy jest gotowa do wsparcia w organizacji przepływu towarów pomiędzy terminalami i obsłudze projektu Terminala Kolejowego w Koninie. Mamy duże doświadczenie w obrocie towarami dostarczanymi w kontenerach m.in. z terminala w Kutnie i Poznaniu/Swarzędzu, portów Gdyni/Gdańsk, ale również z portów europejskich – mówił Maciej Wołyński, wspólnik firmy Logit.

– Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto SA poprzez inicjatywę budowy terminala kontenerowego na stacji Konin, pragnie włączyć się w rozwój infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Projekt ten, silnie wspierany przez Miasto Konin, będzie istotnym impulsem dla rozwoju gospodarczego regionu konińskiego – dodał Tomasz Kowalewski, prezes Wielkopolskiego Centrum Logistycznego.

Podobne szanse widzą na terenie regionu górnośląskiego. – Śląskie Centrum Logistyki S.A. przystępuje do porozumienia z nadzieją i optymizmem. Cieszy nas każda inicjatywa mająca na celu rozwój transportów kolejowego i wodnego śródlądowego. Są one niezbędną i potrzebną alternatywą oraz często uzupełnieniem transportu samochodowego. Dla multimodalnego hubu jakim jest Śląskie Centrum Logistyki SA, transport kolejowy ma kluczowe znaczenie. W 2017 roku w ŚCL SA w Gliwicach obrót przesyłek kolejowych wyniósł ok. 40 000 wagonów. Liczymy na dalszy wzrost tej ilości, dzięki współpracy oraz optymalizacji przepływu potoków towarowych pomiędzy sygnatariuszami tego porozumienia. Obsługę wzmożonego ruchu kolejowego ułatwi realizowana obecnie kompleksowa przebudowa Stacji Gliwice Port, przy której jest zlokalizowane ŚCL S.A. Inwestycja jest realizowana przez PKP PLK – mówi Robert Goc, dyrektor ds. rozwoju w Śląskim Centrum Logistyki SA.

Otwarcie na Wschód

Jednym z priorytetów sygnatariuszy porozumienia jest wykorzystanie szansy, jaką daje rozwijanie handlu Europy z Chinami. – Małaszewicze stały się w ostatnich kilku latach bramą do Europy na Nowym Jedwabnym Szlaku. Wchodzimy w obszar działalności logistycznej, w którym porty morskie oraz centra logistyczne w głębi kraju mają już bogate doświadczenia, dlatego zainicjowana współpraca jest dla nas szczególnie cenna – argumentuje Jarosław Tarasiuk, prezes zarządu CL Małaszewicze.

Dużą rolę w tm zakresie można przypisać również PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej. – Współpracujemy z zarządcami kolei i operatorami logistycznymi z Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Iranu i Ukrainy w ramach projektów „Middle Corridor” i „South West Route”, których celem jest uruchomienie alternatywnych, konkurencyjnych szlaków transportowych na trasie z Azji do Europy. Mamy nadzieję, że ten Nowy Jedwabny Szlak okaże się atrakcyjny dla polskich importerów, eksporterów oraz operatorów logistycznych – podnosi Zbigniew Tracichleb, prezes PKP LHS.