Konferencje i spotkania Przewozy pasażerskie Wiadomości

Krajowy Program Kolejowy już za półmetkiem. Adamczyk: “Celem jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej”

Krajowy Program Kolejowy już za półmetkiem. Adamczyk: “Celem jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej” Fot. NaKolei.pl

Realizacja Krajowego Programu Kolejowego – największego w historii programu inwestycyjnego na polskiej kolei, przekroczyła 60 %. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły i rozliczyły projekty o wartości ok. 10 mld zł, w realizacji są projekty o wartości 32 mld zł. Spółka równocześnie przygotowuje projekty na nową perspektywę- poinformował przewoźnik.

Krajowy Program Kolejowy (KPK) to 220 projektów za ponad 66 mld zł, w ramach których zmodernizowanych zostanie m.in. 9 tys. km torów. Blisko 2/3 inwestycji KPK (ponad 40 mld zł) jest albo zrealizowanych, albo  w trakcie realizacji. W poprzedniej perspektywie finansowanej, w podobnym punkcie, wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 22,7 mld zł.

Jeszcze niedawno zastanawiano się, czy damy radę zrealizować cały Krajowy Program Kolejowy. Dzisiaj widzimy, że moglibyśmy zrealizować nawet więcej zadań. Dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Przewoźnik informuje, że w porównaniu z poprzednią perspektywą, PLK mają na koniec piątego roku perspektywy ponad 3-krotnie więcej podpisanych umów z CUPT na dofinasowanie inwestycji ze środków unijnych. Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020, PLK mają zawarte umowy  z CUPT na wartość dofinansowania UE – 29,8 mld zł co stanowi 85 % dostępnej alokacji środków UE. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy umowy o dofinansowanie były zawarte na wartość jedynie 26 % dostępnej alokacji.

Chcemy analizować te 220 inwestycji kolejowych, które są w Krajowym Programie Kolejowym, gdzie zostanie zmodernizowanych 9 tys. km torów, a na 8,5 tys. km zostanie podniesiona prędkość. Dlaczego chcemy w kolej inwestować? Bo jest ona najlepszym środkiem transportu, najbardziej ekologicznym, najbardziej ekonomicznym i takim, który przynosi rozwój. Chcemy też myśleć o nowych inwestycjach w kolejnej perspektywie- powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Ponadto na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020 PLK zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z KPK. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych rosnąco nakładów wyniosła – 5,6 mld zł
i stanowiła 15 %  kwoty nakładów zaplanowanych do realizacji w pierwotnym WPIK z 2011r .

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajdują rozwiązania dla problemów, które pojawiają się w procesie inwestycyjnym m.in. dzięki stałej współpracy z wykonawcami i producentami, poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w zakresie wadiów, wysokości zabezpieczeń dobrego wykonania i waloryzacji kontraktów. Równocześnie, dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoczęciu etapu przygotowania inwestycji, spółka będzie gotowa do płynnego wejścia w nową perspektywę bez ograniczania ciągłości i skali projektówocenia Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przygotowania do nowej perspektywy

PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A. szykują się już do nowej unijnej perspektywy finansowej. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe.

W 2021 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu, PLK będą gotowe do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł. Do realizacji są już wyselekcjonowane także kolejne przedsięwzięcia. Ich szacunkowa wartość przekracza 50 mld zł. Prace przygotowawcze rozpoczną się po dokonaniu uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury- informuje spółka.