Wiadomości

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach CEF. Łącznie można aplikować o 1,4 miliarda euro

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach CEF. Łącznie można aplikować o 1,4 miliarda euro fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Komisja Europejska 16 października ogłosiła nabór wniosków w ramach CEF – Transport. Środki o które można aplikować to łącznie 1,4 miliarda euro. Tematyka konkursu zostanie przybliżona podczas Dnia Informacyjnego CEF, który odbędzie się 26 listopada w Gdyni.

Nowy konkurs w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Udostępnione środki, o które można aplikować to łącznie 1,4 mld euro, w tym 750 mln euro w puli ogólnej (dostępnej dla wszystkich krajów UE) oraz 650 mln euro w puli FS (dostępnej dla krajów kohezyjnych).

Priorytety konkursu to: wstępnie zidentyfikowane projekty na sieci bazowej TEN-T, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – prototypy urządzeń pokładowych, bezpieczna infrastruktura, Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg (ITS), Jednolita Przestrzeń Powietrzna (SESAR), działania dotyczące infrastruktury w węzłach sieci bazowej, w tym węzłach miejskich oraz autostrady morskie.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania uzależniony jest od puli, do której składany jest projekt, a także od priorytetu konkursu i rodzaju projektu.

Dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku aplikacyjnego, zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, MIiR prowadzi tzw. preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o
planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji.

Szczegółowe informacje o konkursie i sposobie zatwierdzania wniosków przez MIiR przed ich złożeniem do KE można uzyskać na stronie: cef.gov.pl

Harmonogram konkursu
  • 16.10.2019 – Ogłoszenie naboru
  • 20.11.2019 – Termin na składanie propozycji projektów do MIiR – PRESELEKCJA
  • 26.11.2019 – Dzień Informacyjny CEF 2019 w Gdyni
  • 15.01.2020 – Końcowy termin na przekazanie kompletnych wniosków o dofinansowanie do weryfikacji i zatwierdzenia MIiR
  • 26.02.2020 (godz. 17.00) – Końcowy termin składania wniosków do KE
Dzień Informacyjny CEF

Aby przybliżyć tematykę konkursu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje Dzień Informacyjny CEF. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o zasadach aplikowania o środki unijne nie tylko w konkursie CEF Transport Reflow Call 2019, a także w ramach nowej formuły CEF Transport Blending Facility, która zostanie uruchomiona na przełomie listopada i grudnia.

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przybliżą zakres tematyczny konkursu, a także praktyczne kwestie związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych do konkursów CEF. Od przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego uczestnicy konferencji dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami wiąże się wdrażanie projektów związanych z Europejskim Systemem Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) w Polsce. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (czyli tzw. Partnerów Wdrażających w ramach Blending Facility) przedstawią swoją rolę w ramach Blending Facility, gdzie dotacja z Instrumentu „Łącząc Europę” łączy się z pożyczką udzielaną przez te banki.

W konkursie CEF Transport Blending Facility będzie można ubiegać się o wsparcie dla projektów wdrażających ERTMS oraz infrastrukturę paliw alternatywnych.

Rejestracja na Dzień Informacyjny CEF

Rejestracja odbywa się przez formularz on-line, który znajduję się pod linkiem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef-rejestracja

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: cef@miir.gov.pl