Prawo i przetargi Wiadomości

Kolejny przetarg na Podmiejską Kolej Aglomeracyjną

Kolejny przetarg na Podmiejską Kolej Aglomeracyjną Fot. Mariusz Kucharski

PKP Polskie Linie Kolejowe ponowiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”.

Tym razem oferty można składać do 6 lipca 2020 roku. Jako kryterium wyboru wskazano cenę. A to właśnie cena decydowała o powtórce. Przy poprzednim podejściu złożone oferty okazały się zbyt drogie dla PKP PLK.

Na realizację zadania będzie 1020 dni.

Projekt obejmuje budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i rozbudowę infrastruktury okołoprzystankowej wzdłuż odcinków linii kolejowych, na których planowane jest kursowanie pociągów Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo, dla uzyskania pełnej funkcjonalności Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, konieczne są prace punktowe na liniach nr 71, 91 i 106.

Zakres przedmiotowy

Projekt obejmuje następujące prace:

 • budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka
 • dobudowa nowych przystanków osobowych/peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • dobudowa nowych mijanek oraz torów stacyjnych
 • dostosowanie peronów do wymagań TSI PRM
 • budowa wiaduktu kolejowego na DK 9
 • budowa węzłów przesiadkowych
 • budowa parkingów park&ride.

Realizacja Projektu umożliwi prowadzenie ruchu PKA w relacjach:

 • Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów (linia 71)
 • Rzeszów – Jasionka – Rzeszów (nowowybudowana linia)
 • Rzeszów – Przeworsk – Rzeszów (linia 91)
 • Rzeszów – Dębica – Rzeszów (linia 91)
 • Rzeszów – Strzyżów – Rzeszów (linia 106)

Jest już operator

Warto przypomnieć, że samorząd województwa wybrał już operatora do obsługi połączeń w ramach PKA. Przetarg wygrało POLREGIO, które będzie realizować przewozy pociągami zamówionymi przez Urząd Marszałkowski. Dostarczy je Newag.

I warto przypomnieć, że głównym celem Projektu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego i polepszenie jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji rzeszowskiej. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku osiągnięcia następujących celów ogólnych takich jak: skrócenie czasu jazdy, poprawa częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń, zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym, poprawa mobilności i dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej, poprawa jakości kolejowych usług transportowych o charakterze aglomeracyjnym.

Planowane działania mają prowadzić do ograniczenia udziału ruchu samochodowego w centrum miasta aglomeracyjnego, poprawy spójności terytorialnej i gospodarczej oraz dostępności do regionalnych ośrodków miejskich oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Zakres szczegółowy projektu

Poszczególne zadania obejmują następujące prace, które trzeba będzie wykonać.

Budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka (km -0,176 – km 4,842) wraz z niezbędną infrastrukturą -nowa linia obejmuje:

 • budowę ok. 5 km nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka
 • budowę PO Park Technologiczny, z budową peronu jednokrawędziowego o długości 100 m i szerokości 3 m;
 • budowę Stacji Port Lotniczy, z budową peronu wyspowego, dwukrawędziowego o długości 100 m i szerokości 11,55 m;
 • budowę 4 przejazdów kolejowo – drogowych;
 • budowę wiaduktu w ciągu projektowanej linii kolejowej nad DK nr 9.

Przebudowa linii kolejowej nr 71 na odcinku st. Kolbuszowa – st. Rzeszów Główny (km 36,890-km 66,311) obejmuje:

 • regulację toru w rejonie dobudowanej infrastruktury;
 • dobudowę toru na potrzeby mijanki na PO Zaczernie w km 60,165 (750m) oraz na bocznicy szlakowej PBSZ Widełka Orlen (800m) w 46,730;
 • budowę peronu jednokrawędziowego na stacji Kolbuszowa w km 36+890;
 • budowę trzech nowych Przystanków Osobowych z budową peronów jednokrawędziowych w km 39,967 Kolbuszowa Górna, w km 55,450 Głogów Małopolski Osiedle Niwa, w km 60+165 Zaczernie, w km 63,935 Rzeszów Północny;
 • przebudowę mostu kolejowego w km 60,056, oraz budowę nowego mostu w km 60+438.
 • zabudowę kabla protekcyjnego wzdłuż modernizowanej linii torowej w celu dostosowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii 71 do obecnie obowiązujących przepisów i wytycznych wraz z przebudowa istniejących urządzeń jednodostępowej półsamoczynnej blokady liniowej na urządzenia samoczynnej, elektronicznej, trzystawnej, dwukierunkowej blokady liniowej z licznikowym systemem kontroli niezajętości torów.

Przebudowa linii kolejowej nr 91 na odcinku st. Dębica – st. Przeworsk (km 110,665 – km 194,396) obejmuje:

 • regulację toru w rejonie dobudowywanej infrastruktury;
 • budowę czterech nowych przystanków osobowych z dwoma peronami jednokrawędziowymi w km 134,368 PO Sędziszów Małopolski Wschodni, w km 152,300 Nowy PO Rzeszów Dworzysko, w km 154,500 PO Rzeszów Północny w km 159,815 PO Rzeszów Wschodni;
 • budowę nowego przejścia podziemnego w km 152,360 i w km 159,880.

Przebudowa linii kolejowej nr 106 na odcinku st. Rzeszów Główny – st. Strzyżów n/Wisłokiem (km 0,475 – km 31,090) obejmuje:

 • regulację toru w rejonie dobudowywanej infrastruktury;
 • wykup gruntów oraz dobudowę dodatkowych torów na: PO Rzeszów Politechnika, PO Lutoryż, PO Glinik Charzewski (Zaborów, dwa tory na potrzeby mijanki), stacji Strzyżów N/Wisłokiem;
 • budowę pięciu nowych przystanków osobowych w km 0,635 PO Rzeszów Galeria, w km 2,951 PO Rzeszów Osiedle Dąbrowskiego, w km 7,594 PO Boguchwała, w km 11,421 PO Lutoryż, w km 28,600 PO Żarnowa;
 • budowę/przebudowę peronów w km 25,066 na PO Glinik Charzewski (Zaborów, dwa perony jednokrawędziowe) oraz w km 31,089 na Stacji Strzyżów N/Wisłokiem (peron jednokrawędziowy);
 • przebudowę 5 przejazdów kolejowo – drogowych ze względu na przebudowę układu torowego;
 • budowę/przebudowę obiektów kolejowych: wiadukt w km 11,349 (budowa nowego obiektu w miejscu mijanki), przepust w km 11,542 (dobudowa w miejscu mijanki), przebudowę obiektów: w km 24,541, w km 24,814, w km 24,936, w km 25,073, w km 25,311.