Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie Tabor

Kolejny przetarg na hybrydy. ŁKA chce kupić 3 takie składy

Kolejny przetarg na hybrydy. ŁKA chce kupić 3 takie składy Fot. Województwo Zachodniopomorskie

Po Pomorzu Zachodnim i Kolejach Dolnośląskich także Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogłosiła przetarg na dostawę pociągów hybrydowych. Zamówienie podstawowe obejmuje trzy trójczłonowe składy z napędem spalinowo-elektrycznym. W opcji przewoźnik będzie mógł dokupić jeszcze dwie kolejne hybrydy.

Ponadto zamówienie obejmuje utrzymanie zakupionych jednostek przez okres 10 lat od dnia ich przekazania, a także przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego.

Oferty

Oferty w przetargu można składać do 26 stycznia 2021 roku. Będą oceniane według czterech kryteriów. To: współczynnik efektywności kosztowej – Waga: 10, średnie zużycie paliwa przez pojazd – Waga: 10, współczynnik długości niskiej podłogi – Waga: 10 oraz cena – Waga: 70, w tym cena dostawy – 40% oraz cena brutto utrzymania – 30%.

Pojazdy z zamówienia podstawowego trzeba będzie dostarczyć do 30 kwietnia 2023 roku.

Zamawiający żąda wpłacania wadium w wysokości 1.500.000,00 zł.

Doświadczenie

Od oferentów wymagane jest doświadczenie. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej:

a) jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy lub zmodernizowany, co najmniej dwuczłonowy elektryczny zespół trakcyjny wyposażony w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym, oraz

b) jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy lub zmodernizowany pojazd kolejowy z napędem spalinowym, wyposażony w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym lub

c) jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy pojazd kolejowy z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym, wyposażony w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym.

Gdzie pojadą?

Po zakupie hybryd ŁKA planuje uruchomić połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. – Opoczno oraz nr 53 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. – Spała. Składy będą mogły kursować jako pociąg elektryczny, zasilany z sieci trakcyjnej oraz jako spalinowy, po liniach niezelektryfikowanych. Tabor ten stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy, pozwoli dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych – planuje przewoźnik.

Pojazdy powinny być kompatybilne z aktualnie eksploatowanym przez przewoźnika taborem, tj. Filtrami, dostarczonymi przez Stadlera oraz Impulsami 2, wyprodukowanymi przez Newag.