Infrastruktura
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Kolejny krok do powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

Kolejny krok do powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej Fot. PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały najkorzystniejszą ofertę opracowania koncepcji Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. To kolejny etap w realizacji rozwoju kolei oraz tworzeniu lepszej komunikacji na terenie największej aglomeracji oraz na Lubelszczyźnie.

Mieszkańcy Lublina i okolicznych powiatów będą mogli łatwiej podróżować koleją.

Mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają lepszą komunikację dzięki nowoczesnej infrastrukturze kolejowej. Transport kolejowy jako bezpieczny i najbardziej ekologiczny środek podróżowania jest na Lubelszczyźnie bardzo potrzebny i oczekiwany. W całym kraju konsekwentnie rozwijamy i budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Cieszę się, ze projekt Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej wchodzi w kolejny etap realizacji. To ogromna szansa dla całej Lubelszczyzny, ale przede wszystkim dla tych mniejszych miejscowości jak np. Janów Lubelski czy Biłgoraj. Oznacza ona równe szanse dla mieszkańców i możliwość rozwoju ekonomicznego – powiedział Michał Moskal, dyrektor gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie koncepcji, która określi warunki realizacji studium wykonalności Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA). Ustalone będą dane w zakresie marketingowo-ruchowym, ruchowo-eksploatacyjnym, technicznym, finansowym oraz uwarunkowań lokalizacyjnych.

Zmierzamy do powstania LKA. Wybraliśmy już wykonawcę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Mieszkańcy województwa będą mogli szybciej i bardziej komfortowo podróżować, powstaną nowe przystanki i linie kolejowe, a to korzystnie zmieni warunki życia – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na kwotę 650 tys. zł netto. Województwo Lubelskie zobowiązało się pokryć połowę tej kwoty. Pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zgodnie z podpisanym w czerwcu br. porozumieniem z Zarządem Województwa Lubelskiego, PLK zobowiązały się przygotować i przeprowadzić przetarg na wybór wykonawcy koncepcji oraz sprawować nadzór nad jej przygotowaniem.

Koncepcja wskaże kierunki rozbudowy linii kolejowych na terenie województwa lubelskiego, w tym na obszarze aglomeracji lubelskiej. LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Łatwiejsze będą codzienne podróże do szkoły i pracy. Wśród założeń jest m.in. modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będzie też lepsza integracja z innymi środkami transportu, dzięki planowanym węzłom przesiadkowym.

W ramach koncepcji dokładnie przeanalizowany zostanie obszar, jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. Zbadana zostanie też możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie elektryfikacja odcinka Lublin – Łuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od strony Chełma.

Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowane jest w listopadzie. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca będzie miał 495 dni na opracowanie koncepcji.