Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie Tabor

Koleje Śląskie planują dialog techniczny dotyczący zakupu piętrowych składów

Koleje Śląskie planują dialog techniczny dotyczący zakupu piętrowych składów Pesa Sundeck w trakcie produkcji. Fot. Wiki Commons (ilustracyjne)

Koleje Śląskie opublikowały ogłoszenie dotyczące zamiaru przeprowadzenia dialogu technicznego. Związany będzie z przygotowaniem i realizacją postępowania na „Dostawę taboru kolejowego dla Spółki Koleje Śląskie”.

Jak wskazano w ogłoszeniu celem dialogu ma być pozyskanie informacji od uczestników, niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego, w tym określenie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy. Dialog ma potrwać do 30 października 2020 roku, ale zastrzeżono możliwość wydłużenia tego okresu. Wnioski o udział można składać do 21 września 2020 roku.

Koleje Śląskie chciałyby pozyskać informacje, które pomogłyby w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, w tym w identyfikacji parametrów eksploatacyjnych dla EZT piętrowych jak m. in.: skrajnia statyczna/kinematyczna, długość, masa, naciski, promienie łuków, prędkość eksploatacyjna, układ jezdny w tym właściwości biegowe.

Kolejne informacje, którymi zainteresowany jest przewoźnik dotyczą m.in.: dostępnych koncepcji konfiguracji poszczególnych członów wchodzących w skład EZT, konfiguracji przestrzeni pasażerskiej (układ i liczba miejsc) przy założeniu maksymalnego wykorzystania zarysu obowiązującej skrajni pojazdu. Możliwości przewozu rowerów, miejsca do przewożenia większego bagażu czy konfiguracji układu toalet, w tym toalety zgodnej z TSI PRM.

Dalej przewoźnik zapyta o materiały możliwe do użycia przy budowie konstrukcji pudeł pojazdów i newralgicznych podzespołów (m.in. wózki), wytrzymałość konstrukcji, wytrzymałość zderzeniowa, możliwe konfiguracje w sterowaniu wielokrotnym (w tym możliwość łączenia różnych typów pojazdów), dostępne rozwiązania w zakresie systemu drzwi wejściowych w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości dla minimalizacji czasu wymiany potoków pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu wsiadania i wysiadania, wysokość podłogi EZT w strefach wejścia i kompatybilności z różnymi wysokościami peronów, możliwe konfiguracje obwodu głównego EZT (układ napędowy i zasilający) oraz wynikające z nich przyspieszenia rozruchu, możliwe konfiguracje układu pneumatycznego (układ wytwarzania sprężonego powietrza i układ hamulcowy), możliwe konfiguracje i zabudowę ekranów i tablic wchodzących w skład systemu informacji pasażerskiej i systemu emisji reklam.

W kręgu zainteresowania przewoźnika pozostają także dodatkowe funkcje oraz wyposażenie pojazdu usprawniające jego użytkowanie, założenia procesu utrzymania, w tym czasookresy przeglądowe i wymagane warunki zaplecza technicznego (wyposażenie i wielkość), w tym zaplecze do utrzymania w czystości zewnętrznej, rozwiązania w zakresie diagnostyki pokładowej i diagnostyki zdalnej EZT.

W dialogu technicznym określone mają zostać szacowane terminy dostaw pierwszych EZT dwupokładowych oraz jednopokładowych, warunki umowy, w tym w szczególności określenia zasad płatności za wykonanie zamówienia, harmonogramów dostaw oraz innowacyjnych rozwiązań zwiększających komfort pasażerów.

Aktualnie przewoźnik nie eksploatuje dwupokładowych składów, stąd zapewne chęć poznania możliwości rynkowych w tym zakresie.Kongres590