Kadry i ludzie Przewozy towarowe Strategia Wywiady
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Jaka przyszłość czeka PKP CARGO International? Wywiad z Prezesem Maciejem Walczykiem

Jaka przyszłość czeka PKP CARGO International? Wywiad z Prezesem Maciejem Walczykiem Fot. PKP CARGO International

Z Maciejem Walczykiem, Prezesem Spółki PKP CARGO International, rozmawiamy o jej przyszłości, a także o planach rozwoju, taborze i pracownikach.

NaKolei.pl: Panie Prezesie, jakie są najważniejsze wyzwania dla PKP CARGO International?

Maciej Walczyk, Prezes PKP CARGO International: Przede wszystkim dalszy rozwój, także w oparciu o nasze spółki PKP International Węgry i Primol Rail Słowenia. Możliwość połączenia tych dwóch kierunków pozwala nam na kooperowanie i świadczenie kompleksowej usługi dla naszych klientów. Dużym atutem PKP CARGO International jest też terminal Paskov w Ostrawie, który jest bardzo dobrze oceniany przez naszych klientów i stanowi centrum logistyczne, mające bardzo duże znaczenie logistyczne z punktu widzenia Czech i Europy Wschodniej.  Odpowiadając więc na Pana pytanie: skupiamy się na wzroście znaczenia spółek z grupy PKPCI jak również biznesów zlokalizowanych w Czechach, które dziś dają nam dalsze możliwości rozwoju.

Ostatnio sporo mówi się właśnie o rozwoju przewozów intermodalnych. PKP CARGO International też chce pójść właśnie tą drogą?

Zdecydowanie tak. Będziemy chcieli rozwijać dalej intermodal, nie wykluczając jednocześnie przewozów masowych. Spółka PKP Cargo International w przeszłości  była bardzo mocno skorelowana z przewozem węgla. Dziś tych przewozów jest zdecydowanie mniej. Dlatego musimy szukać innych możliwości rozwoju, innego rodzaju usług przewozowych. Pracujemy nad projektami w zakresie przewozów masowych, niekoniecznie związanych z przewozem węgla. Są to jednak pomysły we wczesnej fazie rozwoju, za wcześnie na szczegóły, ale cały  czas szukamy nowych możliwości.

Czyli stały rozwój. Czy będzie on ukierunkowany także na Polskę?

Tak, chcemy skupiać się także na tym kierunku, wspierając PKP Cargo w rozwoju na rodzimym. Liczymy na wzrost przewozów z portów polskich w kierunku Czech, Słowacji, Węgier czy Słowenii.

Jak wygląda sytuacja taborowa spółki PKP CARGO International?

Obecne zasoby jakimi dysponujemy podlegają modernizacji i wymianie. Staramy się identyfikować potrzeby klientów i rynku w zakresie taborowym. Jesteśmy obecni na wielu rynkach Europy, więc ma to ogromne znaczenie w dalszym prawidłowym funkcjonowaniu spółki. Przykładem takich zmian jest chociażby nabycie 3 nowych lokomotyw wielosystemowych, które wykorzystujemy w przewozach przez Słowenię, Węgry do Czech.

Czy PKP CARGO International będzie korzystać z platform kupowanych przez PKP CARGO?

Myślę, że te platformy będą wykorzystywane w całej Grupie PKPC w zależności od potrzeb biznesowych. Rozmieszczenie tych platform, także w spółkach zależnych będzie wypadkową zamówień od poszczególnych klientów. Taka współpraca funkcjonuje już w Grupie PKPC w kontekście posiadanych wagonów/lokomotyw.

Jakie są obecnie udziały w rynku czeskim spółki PKP CARGO International?

Jako spółka PKP CARGO International mamy trzecią pozycję na rynku czeskim. W połączeniu z PKP CARGO mamy pozycję drugą.

Jaki jest zatem obszar działania spółki PKP CARGO International? W naszej rozmowie padło już kilka państw, spróbujmy to podsumować.

Głównymi kierunkami naszej działalności są te kraje, o których już wspomniałem, a zatem oprócz Czech to Słowacja, Węgry, Polska i Słowenia. Ale staramy się nasz biznes rozwijać, chociażby z pomocą innych przewoźników, we Włoszech, Chorwacji, Serbii.

Na koniec warto jeszcze zapytać o pracowników. Sporo ostatnio mówi się o brakach np. wśród maszynistów. Czy PKP CARGO International też dostrzega ten problem?

To jest znany nam trend, który obserwujemy nie tylko w kontekście branży kolejowej. Brakuje wykwalifikowanych pracowników, czego konsekwencją jest małe zainteresowanie szkołami zawodowymi/technicznymi wśród młodzieży. Myślę, że dziś zarobki maszynistów, stabilność zatrudnienia mogą skłaniać młode osoby do podejmowania tego typy pracy.

Jak to staramy się robić- Jesteśmy aktywni w portalach społecznościowych, gdzie pokazujemy, że to może być ciekawa, długoletnia  współpraca, dająca możliwości poznania osób z innych krajów Europy, dająca możliwości rozwoju. Realizujemy też międzynarodowy projekt  Erasmus+ odpowiadający celom polityki Unii Europejskiej. Na razie obyły się dwie edycje w listopadzie 2018 i kwietniu 2019.

Dziękuję za rozmowę.