Kolej na świecie Wiadomości

Gdzie w Polsce i w innych państwa europejskich powstaną ciche sekcje tras kolejowych? [MAPY]

Gdzie w Polsce i w innych państwa europejskich powstaną ciche sekcje tras kolejowych? [MAPY] Mat. PKP PLK S.A.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej opublikowała w swoim serwisie internetowym przekazane przez państwa członkowskie wykazy oraz mapy cichych sekcji tras kolejowych.

Po zmianie TSI Hałas wagony towarowe jadące przez tzw. ciche sekcje nie będą mogły mieć żeliwnych wstawek hamulcowych. Regulacja ma zmniejszyć hałas emitowany podczas jazdy pociągu. W Polsce dla określonych typów wagonów będzie obowiązywał okres przejściowy do 2036 r.

Rozporządzenie 2019/774 zmieniło Techniczną Specyfikację Interoperacyjności w zakresie hałasu (TSI Hałas) wprowadzając tzw. cicha sekcje. Są to części infrastruktury kolejowej o długości co najmniej 20 km, na których średnia liczba codziennie obsługiwanych pociągów towarowych w godzinach nocnych w latach 2015-2017 była większa niż 12. Od 8 grudnia 2024 r. wagony towarowe eksploatowane na cichych sekcjach muszą spełniać wymagania TSI w zakresie hałasu, czyli w praktyce powinny być wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe w miejsce żeliwnych.

W Polsce cichymi sekcjami będą fragmenty linii kolejowych nr 3, 8, 93, 131, 272 i 273. Wykaz cichych sekcji przekazały również takie kraje jak Australia, Holandia, Czechy i Słowacja. Jednak znaczna część państw członkowskich nie dostarczyła dotychczas listy linii kolejowych objętych nowymi przepisami TSI Hałas. Co ważne dla polskich przewoźników, wykazu takiego nie przekazały też Niemcy.

Koncepcja zmiany specyfikacji TSI Hałas została przyjęta przez państwa członkowskie UE na posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei w styczniu 2019 r. Prace nad jej zmianą trwały od 2016 r. Od początku były przedmiotem dużego zainteresowania polskiego rynku z uwagi na potencjalnie wysokie koszty dostosowania do nowych wymagań.

Polska wynegocjowała tzw. szczególny przypadek umożliwiający dalszą eksploatację wagonów z kołami obręczowanymi i żeliwnymi wstawkami hamulcowymi, które stanowią znaczną część polskiej floty wagonów towarowych. Pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym niezależnie od statusu linii do końca 2036 r. Do końca 2026 r. będą mogły także bez ograniczeń wjeżdżać do Czech i Słowacji.

Państwo członkowskie Lista cichych sekcji Mapa
Czechy CZ Wykaz cichych sekcji CZ Mapa cichych sekcji
Francja FR Wykaz cichych sekcji FR Mapa cichych sekcji
Włochy IT Wykaz cichych sekcji IT Mapa cichych sekcji
Węgry HU Wykaz cichych sekcji nie dostarczono
Niderlandy NL Wykaz cichych sekcji NL Mapa cichych sekcji
Austria AT Wykaz cichych sekcji AT Mapa cichych sekcji
Polska PL Wykaz cichych sekcji PL Mapa cichych sekcji
Rumunia RO Wykaz cichych sekcji nie dostarczono
Słowenia SI Wykaz cichych sekcji nie dostarczono
Słowacja SK Wykaz cichych sekcji SK Mapa cichych sekcji