NaKolei.pl WiadomościKadry i ludzie FPS H. Cegielski szuka ponownie nowego prezesa

FPS H. Cegielski szuka ponownie nowego prezesa

Adrian Izydorek
Hala FPS H. Cegielski w Poznaniu. Fot. NaKolei.pl

Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski ponownie rozpoczyna proces poszukiwania nowego prezesa Zarządu.

O ile Spółka FPS H. Cegielski w latach 2016 – 2020 była reprezentowana niezmiennie przez Huberta Stępniewicza, o tyle w ciągu ostatnich blisko trzech latach niemal dłużej trwają poszukiwania człowieka na stanowisko, niżeli powierzenia go kandydatowi.

W marcu 2020 roku, po odejściu Stępniewicza z Zarządu FPS, obowiązki prezesa zaczęła pełnić Małgorzata Rogalewicz, Członek Zarządu Spółki ds. Finansowych. We wrześniu 2020 roku uruchomiono pierwszą procedurę, w ramach której wyłoniony miał zostać nowy kandydat na prezesa Zarządu. Jednak bezskutecznie. Druga próba miała miejsce w lutym 2021 roku i wtedy rzeczywiście udało się wyłonić osobę, która przejmie stery Spółki. Od kwietnia 2021 roku nowym prezesem Zarządu został Krzysztof Laskowski, który został odwołany ze stanowiska półtora roku później w sierpniu 2022 roku.  Niewiele zabrakło, a okazałoby się, że dłużej trwało poszukiwania kandydata, niżeli piastowanie tego stanowiska przez nową osobę.

Jednak FPS ponownie od sierpnia jest bez prezesa, W tym momencie Marcin Rodek, Członek Zarządu firmy pełni obowiązki Prezesa. Jednak jak poinformowała Rada Nadzorcza Spółki, wszczęto właśnie postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu.

Jak czytamy w komunikacie, kandydat na funkcję prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym,
 • wykazać brak toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.

Ponadto kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 •  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa Kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Kandydat powinien wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym (preferowany jęz. angielski lub niemiecki).

Rada Nadzorcza czeka do 26 stycznia 2023 roku na zgłoszenia kandydatów.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności