Działania Infrastruktura Wiadomości

Co można zrobić z towarową obwodnicą Wrocławia?

Co można zrobić z towarową obwodnicą Wrocławia? Fot. Ankokocinska/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Wrocławski Węzeł Kolejowy to jedna z kluczowych inwestycji, której realizacja wpłynie na ruch kolejowy nie tylko na Dolnym Śląsku.

Jako Województwo Dolnośląskie przedstawiliśmy rozwiązania, które naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione w opracowywanym właśnie wstępnym studium wykonalności WWK. Ich wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie towarowej obwodnicy miasta – poinformował Tymoteusz Myrda.

Łącznik między obwodnicą towarową Wrocławia a stacją Wrocław Główny.

Budowa łącznicy pozwoliłaby poprowadzić ruch kolejowy z zachodu do centrum Wrocławia z pominięciem posterunku Grabiszyn. Nowy korytarz dałby przewoźnikom więcej opcji w tworzeniu rozkładów jazdy i byłby alternatywną trasą w przypadku awarii.

Stworzenie objazdu przez Wrocław Brochów Towarowy.

Rośnie ruch lokalny i krajowy od strony Opola i Jelcza-Laskowic na linii 132, biegnącej przez stację Wrocław Brochów. Wytyczenie objazdu przez stację towarową nie tylko ułatwi utrzymanie ruchu mimo awarii i planowych prac serwisowych. Można byłoby dodatkowo oddzielić ruch regionalny od dalekobieżnego, co znacznie ułatwi opracowywanie rozkładów jazdy.

Wrocław Gądów jako alternatywa dla stacji Wrocław Główny.

Ta duża stacja wykorzystywana jest już tylko do ruchu towarowego. Dziś jej okolice są dużo bardziej zurbanizowane i skomunikowane z innymi częściami miasta, co daje podstawy do analizy ponownego włączenia Gądowa do sieci połączeń pasażerskich.

Obwodnica towarowa dla połączeń miejskich, aglomeracyjnych i dalekobieżnych.

Biegnąca przez południe Wrocławia obwodnica towarowa umożliwia zaoferowanie pasażerom nowych węzłów przesiadkowych, skorelowanych z komunikacją miejską. Taki korytarz mógłby stać się też alternatywą dla tych tras pociągów, gdzie konieczna jest zmiana kierunku jazdy na stacji Wrocław Główny. W ten sposób skróciłby się czas postoju pociągów i zwiększyła przepustowość największej stacji w mieście.

Liczę na to, że autorzy studium uwzględnią w nim te propozycje. Jako samorząd Województwa Dolnośląskiego chętnie weźmiemy udział w projektowaniu nowej, efektywnej infrastruktury kolejowej w naszym regionie – poinformował Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda.

Źródło: FB/Tymoteusz Myrda