Kolej na świecie Tabor

Alstom wyprodukuje w Katowicach pociągi dla trzeciej linii metra w Tuluzie

Alstom wyprodukuje w Katowicach pociągi dla trzeciej linii metra w Tuluzie Wiz. Alstom

Zamówienie na projekt, budowę i konserwację trzeciej, 27-kilometrowej linii metra ma wartość prawie 470 mln euro. Realizacja umowy oprze się na gamie pociągów Métropolis™. Zakład Alstom Konstal S.A. będzie odpowiedzialny za część projektowania, całość produkcji, testów seryjnych, uruchomienie oraz transport i gwarancje 28 składów (z opcją rozszerzenia na dodatkowe 25 pociągów).

Władze Tuluzy zdecydowały o przyznaniu koncernowi Alstom zamówienia o wartości prawie 470 mln euro na projekt, budowę i konserwację trzeciej, 27-kilometrowej linii metra –Toulouse Aerospace Express. Po uwzględnieniu wszystkich opcji, wartość umowy sięgnie ostatecznie 713 mln euro. Linia składająca się z 21 stacji obsługiwać będzie pracowników sektora lotniczego.

Konkurencyjna oferta systemowa

Główna część zamówienia polega na zagwarantowaniu przewozu 5 000 pasażerów na godzinę w każdym kierunku (5 000 pphpd) z opcją rozszerzenia do 10 000 pphpd. Zamówienie obejmuje wydajne, spraw­dzone rozwiązania systemowe Alstom: pociągi Metropolis™, Urbalis™ 400 CBTC do pracy automatycznej oraz odwracalne podstacje energetyczne Hesop™. W zakres kontraktu wchodzą również drzwi peronowe oraz dynamiczny system sygnalizacji obciążenia i system szybkiego układania torów Appitrack™. Umo­wa obejmuje także sześcioletni okres konserwacji (z opcją rozszerzenia do 12 lat).

To wspaniała wiadomość dla Alstom. Chciałbym podziękować sieci Tisséo i władzom Tuluzy za okazane nam zaufanie. Przedstawiliśmy wyjąt­ko­wo konkuren­cyjną ofertę systemową, proponując jednocześ­nie nasze najnowsze technologie i innowacje w zakresie różnych pod­sys­temów jak pojazdy, sygnalizacja, infrastruktura i zasilanie. Zamówienie to pozwoli nam kontynuować rozwój we Francji w tych wszystkich specjalizacjach oraz wzmocni naszą obecność w regionie Oksytanii dzięki pełnemu zaangażowaniu naszych centrów kompetencyjnych w Tuluzie (komponenty elektryczne) i Tarbes (trakcja), a wkrótce także zespołu projektowego trzeciej linii metra. W prace włączą się również nasi lokalni partnerzy. – Jean-Baptiste Eyméoud, Prezes Alstom we Francji

Tuluza słynie z gospodarczej aktywności i dbałości o jakość życia w regionie. Projekt Toulouse Aerospace Express jest częścią działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności miasta dzięki mobilności opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju i integ­racji społecznej.

Tuluza – centrum projektu

Alstom przyczyni się do ożywienia gospodarczego regionu ze stolicą w Tuluzie, która otrzymuje status centrum projektu. Tereny prac zostaną zagospodarowane na potrzeby działalności budowlanej i konserwacyjnej, Tworząc w ten sposób miejsca pracy dla okolicznych mieszkań­ców. W sumie we Francji zaangażuje się w ten projekt ponad 600 osób, w tym – w szczytowym okresie realizacji – do 400 osób w aglomeracji tuluskiej. Aż 80% roboczogodzin poświęconych pracy nad projektem zrealizowanych zostanie we Francji, a w samej Oksytanii – 55%. We Francji i w Tuluzie powstaną również nowe miejsca pracy u dostawców Alstom na potrzeby instalacji, infrastruktury i uruchamiania poszczególnych systemów.

Komfort transportu

Zintegrowane rozwiązanie systemowe Alstom gwarantuje bardzo dojrzałą, wydajną i kom­fortową ofertę transportową, zaprojektowaną z myślą o maksymalnym poziomie operacyj­ności i niezawodności, z rekordową dostępnością na poziomie 99,8%. Alstom jest świato­wym liderem sektora i posiada w pełni udokumentowane doświadczenie w skutecznej budowie, uruchamianiu i dostarczaniu nowych zintegrowanych systemów metra, a także w ich bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej eksploatacji. Alstom może się pochwalić ponad 65-letnim doświadczeniem – w tym okresie koncern zrealizował zamówienia na ponad 17 tysięcy wagonów metra, które codziennie przewożą 30 milionów pasażerów w 55 metropoliach na całym świecie. Jednym z najnowszych sukcesów Alstom w zintegrowanych projektach metra jest 15-kilometrowa trasa metra w Dubaju, ukończona i oddana do użytku w lipcu 2020 roku.
Projekt, jaki wybrano dla systemu transportowego i linii metra, pozwala na zaproponowanie rozwiązania minimalizującego czas oczekiwania na stacjach przy zmniejszonej częstot­liwości ruchu od momentu wejścia do eksploatacji. Poprzez zwiększenie liczby wagonów metra z 2 do 3 dochodzi do poprawienia oferty transportowej do 15 000 pasażerów na godzinę w każdym kierunku – bez modyfikacji infrastruktury. To wyjątkowe rozwiązanie przygotowali specjaliści koncernu Alstom. Podstawowa umowa precyzuje ten parametr na poziomie 5 000 pasażerów – wskazując zarazem potencjalne opcje zwiększenia do 10 000.
Wiz. Alstom

 

Realizacja umowy oprze się na gamie pociągów Métropolis™. Od ponad 15 lat pociągi te podlegają stałym innowacjom i ciągłemu doskonaleniu dzięki licznym programom badawczo-rozwojowym oraz kontraktom realizowanym na całym świecie. To nowoczesne metro zaprojektowano z myślą o poprawie doświadczeń pasażerów, a także pogodzeniu wydaj­ności, efektywności energetycznej i łatwości konserwacji – a wszystko w celu kontroli kosztów w całym cyklu życia systemu.
Jako że jest to nowa linia, uwagę pasażerów pociągu przyciągną jego większa pojemność oraz duże przeszklenia. Doświad­czenia podróżujących nim pasażerów będą przyjemniejsze dzięki klimatyzacji i systemom wyciszenia akustycz­nego, oświetleniu LED, które dostosowuje się do warunków podróży, jak również zintensyfikowanej filtracji powietrza. Zastosowanie powłok antybakteryjnych na uchwytach pozwoli zagwarantować większą higienę wnętrza. Dzięki wyświetlaniu danych o zagęszczeniu pasażerów w poszczególnych wagonach podróże będą bardziej komfortowe już od chwili wejścia do pociągu.
Wiz. Alstom

Alstom Konstal w Katowicach

Istotny wkład w realizację tego wyjątkowego projektu będzie miał Zakład Alstom Konstal S.A. w Katowicach. Jako Jednostka Integrująca Tabor, zakład będzie odpowiedzialny za część projektowania, całość produkcji, testy seryjne, uruchomienie oraz transport i gwarancje 28 składów pociągów składających się z dwóch wagonów każdy (z opcją rozszerzenia na dodatkowe 25 pociągów). To trzeci, po sukcesie zamówień dla Rijadu i Dubaju, projekt katowickiego zakładu Alstom dotyczący metra.
Urbalis™ 400 to sprawdzony, zaawansowany system sterowania pociągiem (CBTC –  Communication Based Train Control) stosowany w usługach komercyjnych w wielu miastach na całym świecie. Urbalis™ 400 wdrożono już w ponad 100 liniach metra, na przykład w Lyonie i Marsylii. Urbalis 400™ jest zarządzany jako platforma, zapewniająca optymalne bezpieczeństwo i niezawodność, a także długoterminową trwałość. Rozwiązanie Urbalis 400™ dowiodło swojej operacyjnej solidności i modułowości, umożliwiając stero­wanie wrażliwymi interfejsami, takimi jak interfejs pociągu bądź centrum zarządzania ruchem.
Rozwiązanie systemu transportowego Alstom zaprojektowano również z myślą o obniżeniu kosztów operacyjnych. W efekcie osiągnięto znaczne oszczędności energii dzięki połączeniu odwracalnych podstacji energetycznych Hesop™ z hamowaniem odzyskowym, wydajnymi systemami trakcji i hamowania oraz udoskonalonymi strategiami automatycznego sterowania pociągiem (CBTC).
Wiz. Alstom

 

Projekt obejmuje również budowę torów kolejowych, które dzięki zastosowaniu technologii kolei „stal na stali” redukuje do minimum skutki uboczne tarcia i zanieczyszczenia drobnymi cząstkami stałymi. W efekcie zapewniona jest gwarantowana wydajność. Dzięki tej umowie Alstom zobowiązuje się długoterminowego zapewniania mobilności na terenie Tuluzy, wykonując prace polegające na budowie i konserwacji trzeciej linii metra na zlecenie sieci transportu w Tuluzie – Tisséo.