Infrastruktura Kadry i ludzie

Nowym wiceprezesem Trakcji PRKiI został Aldas Rusevičius

Nowym wiceprezesem Trakcji PRKiI został Aldas Rusevičius Nowy wiceprezes Trakcji PRKiI, Aldas Rusevičius fot. Trakcja PRKiI

Nowym członkiem Zarządu Spółki Trakcji PRKiI został Aldas Rusevičius. Zmiany w Zarządzie nastąpiły po wczorajszej decyzji Rady Nadzorczej Spółki.

30 listopada br. Rada Nadzorcza Trakcji PRKiI powołała nowego członka Zarządu spółki. Wiceprezesem Zarządu Spółki został Aldas Rusevičius.

Pan Aldas Rusevičius jest absolwentem Polytechnic School w Kownie oraz Uniwersytetu Technicznego w Wilnie na kierunku budownictwo lądowe. Posiada certyfikaty z zakresu prowadzenia i nadzorowania projektów budowlanych. Z Grupą Trakcja związany od ponad 18 lat poprzez litewską spółkę AB Kauno Titali, której został prezesem w roku 2015.

Aldas Rusevičius to członek rady Związku “Litewskie Drogi”, zarządu kolejowego związku “Gelpa” oraz rady Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego.

Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Zajmuje się m.in. kompleksowym projektowaniem elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych. Buduje i modernizuje tory wraz z odwodnieniem, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sieci trakcyjne i systemy zasilania sieci. O działaniach Spółki pisaliśmy m.in. tutaj: http://www.nakolei.pl/remont-linii-e20-prace-wykona-trakcja-prkii/

W niedalekiej przyszłości Trakcja PRKiI planuje stać się czołowym graczem na rynku Europy Środkowej i Środkowo–Wschodniej w ramach swojego zakresu działalności.

Więcej informacji na temat Spółki i członkach zarządu można znaleźć na stronie: http://www.grupatrakcja.com/pl/