Działania Przewozy towarowe Strategia

6 mld euro na działania „tiry na tory” na Podkarpaciu i terminal przeładunkowy

6 mld euro na działania „tiry na tory” na Podkarpaciu i terminal przeładunkowy Fot. PKP Cargo

Komisja Europejska przeznaczy 6 mld zł na wsparcie działania „tiry na tory” w województwie podkarpackim.

To wsparcie publiczne ma stanowić zachętę do przenoszenia transportu towarowego z dróg na kolej. Wpisuje się ono tym samym w promowanie zrównoważonego transportu, a przy tym ograniczanie emisji szkodliwych substancji przez transport kołowy. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach portalu NaKolei.pl to właśnie transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym w kontekście przewozu ładunków.

Pomoc ma formę dotacji bezpośredniej dla firmy logistycznej zajmującej się międzynarodowym transportem kolejowym Treeden Group Sp. z o.o. Środki mają pomóc w rozbudowie terminalu przeładunkowego na stacji Wola Baranowska wzdłuż linii kolejowej prowadzącej na Ukrainę.

Treeden Group jest międzynarodowym operatorem logistyczny świadczącym swoje usługi głównie w krajach Europy Wschodniej oraz w Polsce. Jego głównym profilem działalności jest międzynarodowy transport kolejowy, obsługa terminali przeładunkowych czy obsługa celna. Spółka ma podpisane  umowy m.in. z PKP LHS i PKP CARGO oraz z kolejami na Ukrainie, Białorusi, Rosji i w Kazachstanie.

Terminal na stacji Wola Baranowska ma umożliwić przechodzenie między różnymi rodzajami transportu i magazynowanie materiałów sypkich oraz kontenerów. Może stać się zatem istotnym elementem transportu intermodalnego między Polską a krajami Europy Wschodniej.  Komisja Europejska uznała, że sytuacja województwa podkarpackiego w odniesieniu do transportu intermodalnego jest szczególna. Wskazała także na wyjątkowy charakter kolei szerokotorowej jako ważnej linii przeładunkowej łączącej Polskę z granicą ukraińską.

Komisja Europejska stwierdziła ponadto, że środek pomocy promuje zmianę transportu towarowego z drogowego na kolejowy. Jest również korzystny dla środowiska i mobilności, ponieważ wspiera transport kolejowy, który powoduje mniej zanieczyszczeń niż transport drogowy, a jednocześnie zmniejsza zatory drogowe.

W ocenie Komisji Europejskiej bez wsparcia operatorzy rynku nie mieliby wystarczających zachęt do przeprowadzania inwestycji w taką infrastrukturę. To natomiast skutkowałoby brakiem pożądanych alternatyw dla transportu drogowego.