Debaty Infrastruktura Konferencje i spotkania Strategia

3 czy 25 kV – jaki system zasilania dla kolei w Polsce?

3 czy 25 kV – jaki system zasilania dla kolei w Polsce? Fot. PKP PLK S.A. (ilustracyjne)

Czy polska kolej powinna zostać przy obecnym napięciu 3 kV? A może powinna pochylić się nad przebudową zasilania na prąd zmienny 25kV? Zarówno w obu przypadkach są argumenty za i przeciw, dlatego z inicjatywy Fundacji ProKolej 30 listopada odbędzie się webinarium, w którym to eksperci poddadzą ocenie oba rozwiązania.

Przy okazji kreślenia nowych, ambitnych planów inwestycyjnych dla polskiej kolei zintensyfikowała się dyskusja o zmianie napięcia kolejowej sieci trakcyjnej. Wracają argumenty zarówno za pozostawieniem obecnego systemu 3 kV DC, jak również pełną przebudową zasilania na prąd zmienny 25kV. Aby nieco uporządkować toczącą się debatę, z inicjatywy Fundacji ProKolej przygotowany został raport Instytutu Kolejnictwa opisujący techniczne konsekwencje wyboru poszczególnych systemów zasilania. Wydarzenie towarzyszące publikacji wyników prac będzie okazją poznania perspektywy autorów i równolegle komentarza przedstawicieli podmiotów które byłby zaangażowane w realizację i eksploatację kolei w każdym z przyjętych scenariuszy.

Rozwój systemów zasilania w poszczególnych krajach europejskich przebiegał w większości autonomicznie. O wyborze danego systemu decydowały względy techniczne, poziom wiedzy, uwarunkowania gospodarcze i polityczno-militarne. Zastanawiając się, które z dostępnych rozwiązań są najlepsze dla kolei w Polsce trzeba będzie mieć na uwadze zarówno kwestie ogólne, jak i bardzo szczegółowe. Przy podejmowaniu decyzji istotna będzie  nie tylko sama konstrukcja sieci trakcyjnej, ale również lokalizacja podstacji, dostęp do zasilania zewnętrznego czy charakterystyki taboru. Inicjatywa zebrania danych z tego obszaru w jednym raporcie i prezentacji ich w formule otwartej konferencji, ma na celu przybliżenie tej, dość skomplikowanej kwestii szerzej publiczności i zarazem wsparcia merytorycznego ewentualnych decyzji inwestycyjnych.

Zakres tematyczny webinarium:

 • prezentacja wyników porównania systemów zasilania 3 kV DC i 25 kV AC;
 • omówienie planów elektryfikacji sieci kolejowej i ich uwarunkowań technicznych;
 • identyfikacja wymagań i możliwości zasilania z publicznej sieci elektroenergetycznej;
 • dyskusja dotycząca dalszych prac i podziału kompetencji pomiędzy poszczególne podmioty.

Wydarzenie odbędzie się z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w formule on-line, z możliwością bezpłatnej rejestracji. Podczas webinarium odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja raportu Instytutu Kolejnictwa, dodatkowo zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem inwestorów, zarządców infrastruktury, producentów i przewoźników – przewidziano również możliwość przeprowadzenia dyskusji z udziałem zaproszonych gości i publiczności.

 Prelegenci wydarzenia:

 • Krzysztof Celiński -Prezes Siemens Mobility;
 • dr Jakub Majewski – Prezes Fundacja ProKolej;
 • dr inż. Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora Instytut Kolejnictwa;
 • dr inż. Artur Rojek – Kierownik Zakładu Elektroenergetyki Instytut Kolejnictwa;
 • Leszek Hołda – Członek Zarządu PKP Energetyka S.A.;
 • Piotr Majerczak – Członek Zarządu PKP PLK S.A.;
 • Janusz Malinowski – Przewodniczący Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei;
 • Aleksander Wołowiec – Koordynator komponentu kolejowego Centralny Port Komunikacyjny

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2020 roku. Darmowa rejestracja możliwa na stronie www.kolej365.pl