Działania Przewozy pasażerskie Publicystyka Tabor Wiadomości

200 km/h, 6 krajów, 10 lokomotyw – PKP Intercity na kolejnych zakupach

200 km/h, 6 krajów, 10 lokomotyw – PKP Intercity na kolejnych zakupach Fot. PKP Intercity

PKP Intercity nie ustają w taborowych zakupach. Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg na dostawę 10 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych, które będą mogły wyjeżdżać poza granice Polski.

Elektrowozy będą musiały kursować z prędkością co najmniej 200 km/h. Docelowo PKP Intercity chcą wykorzystywać je do obsługi pociągów międzynarodowych, stąd też wymagane jest dopuszczenie do kursowania po sześciu krajach – oprócz Polski to także Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria i Węgry.

Producent startujący w przetargu musi zaoferować elektrowozy fabrycznie nowe. Podobnie nowe muszą być wszystkie zespoły, podzespoły i elementy, wykorzystywane w procesie ich budowy.

Każda z lokomotyw musi być wyposażona w urządzenia pokładowe ETCS poziomu L2. Łączna moc silników została określona na co najmniej 5,6 MW, a droga hamowania samej lokomotywy z prędkości 160 km/h na 1000 m, zaś z prędkości 200 km/h na 1600 m.

Zamówienie obejmuje również opcję. To pięć lokomotyw. Łącznie zatem przewoźnik może pozyskać 15 elektrowozów wielosystemowych. Wszystkie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, powinny zostać dostarczone w terminie do 32 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego z pojazdów powinna nastąpić nie później niż w 18 miesiącu trwania umowy.

Oprócz dostawy lokomotyw przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, dostawa wyprawki, a także świadczenie usług utrzymania pojazdów.

Termin i kryteria oceny ofert

Oferty w przetargu można składać do 28 stycznia 2020 roku. Cena nie będzie decydująca przy ich ocenie. Stanowi ona tylko 45% kryteriów wyboru. Pozostałe to: stawka za świadczenie usług – 35%, gwarancja dla pojazdu – 7%, maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km na poziomie nie większym niż 3 – 6%, współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95 % – 4%, współczynnik niezawodności technicznej na poziomie co najmniej 95 % – 3%.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000,00 PLN.

Doświadczenie

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się producent, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

  1. dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) lub modernizację (modernizacje) łącznie nie mniej niż 5 fabrycznie nowych pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym i
  2. co najmniej 10 usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym obejmującym czynności utrzymaniowe na 2-gim poziomie utrzymania, oraz co najmniej 3 usługi na co najmniej 4-tym poziomie utrzymania.
Ofensywa taborowa PKP Intercity 

PKP Intercity realizują konsekwentnie strategię taborową, polegającą na zakupach i modernizacji wagonów, lokomotyw i ezt-ów. Przewoźnik jakiś czas temu ogłosił przetarg na dostawę 10 lekkich lokomotyw manewrowych. Na początku 2020 roku odbierze pierwsze z 30 elektrowozów Griffin, które dostarczy Newag. 13 lokomotyw manewrowych zmodernizuje Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania. Wszystkie te inwestycje wpisują się w największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, który zostanie wdrożony do 2023 roku. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży dla pasażerów. Dzięki realizacji programu, po jego zakończeniu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80% nowy lub zmodernizowany, w 94% pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77% bezprzewodowy internet. PKP Intercity otrzymają – oprócz lokomotyw – także 12 ezt-ów, które dostarczy Stadler Polska. PKP Intercity kupują i modernizują wagony, współpracując w tym zakresie z FPS oraz PESĄ. Nowe wagony, które dostarczy poznański producent będą mogły kursować w składach pociągów międzynarodowych, podobnie jak zamawiane elektrowozy.

Zobacz również: Rekordowe zamówienia na 121 lokomotyw dla PKP rozpoczęte [ZDJĘCIA]