Działania Infrastruktura Wiadomości

116 tonowa lokomotywa sprawdziła wiadukty na CMK

116 tonowa lokomotywa sprawdziła wiadukty na CMK fot. PKP PLK S.A.

Ważąca 116 ton lokomotywa sprawdziła kolejowe wiadukty na szlaku Idzikowice – Opoczno Południe Centralnej Magistrali Kolejowej. To jeden z ostatnich etapów prac przed jazdą nowym torem na zmodernizowanych obiektach w Opocznie i nad obwodnicą miasta. Wiadukty dostosowywane do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h, co w przyszłości skróci czas podróży z południa Polski do stolicy.

Dziś odbyły się pierwsze próby obciążeniowe nowych konstrukcji wiaduktów na szlaku Idzikowice – Opoczno Południe pod drugim zmodernizowanym torem. Pierwszy został oddany w lipcu br. Do próbnych obciążeń statycznych służyła 116 tonowa lokomotywa. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt do pomiarów konstrukcji przęseł oraz podpór. W grudniu wiadukty przejdą próby dynamiczne, które maja potwierdzić przygotowanie do bezpiecznego ruchu pociągów.

Nowe konstrukcje są na trzech obiektach w Opocznie: nad ul. Torową; nad linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska – Dębica i drogą gruntową; nad ulicą Piotrkowską (w ciągu drogi wojewódzkiej). Czwarty wiadukt jest położony nad obwodnicą Opoczna (droga krajowa nr 12). Dostosowano je do nacisku na oś 22,5 t.

Dzięki inwestycji oraz po zabudowie i uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, pociągi po Centralnej Magistrali Kolejowej będą mogły jechać z docelową prędkością do 250 km/h.

W ramach inwestycji przebudowanych zostało również 10 przepustów. W przyszłym roku wzdłuż szlaku Idzikowice – Opoczno Południe rozpocznie się przebudowa drogi technologicznej, niezbędnej do szybkich reakcji służb technicznych.

Projekt „Modernizacja 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z przebudową dróg technologicznych na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd.” jest realizowany w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Inwestycja za 45 mln zł jest finansowana ze środków krajowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na Centralnej Magistrali Kolejowej aktualnie prowadzą również modernizację stacji technicznej w Idzikowicach. Więcej w artykule.

 Po Centralnej Magistrali Kolejowej z prędkością ponad 200 km/h

Inwestycje PLK na Centralnej Magistrali Kolejowej dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h. Zwiększają także poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. CMK zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Prace są realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Na koniec 2023 r., po wykonaniu wszystkich prac torowych na linii oraz zabudowie i uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R oraz systemu ETCS poziom 2 oraz, na linii CMK planowany jest przejazd z prędkością do 250 km/h.