Strona główna » Wiadomości » 100 lokomotyw od Siemens Mobility dla CARGOUNIT

100 lokomotyw od Siemens Mobility dla CARGOUNIT

Redakcja
Fot. Siemens Mobility

Siemens Mobility i CARGOUNIT, największa niezależna firma leasingująca lokomotywy w Polsce, podpisały umowę ramową na zakup 90 lokomotyw Vectron MS, z czego 30 zostało już zamówionych. Dodatkowo CARGOUNIT zamówił 10 Smartronów. Pierwsze dostawy lokomotyw planowane są na 2025 rok.

Najbardziej zaawansowane lokomotywy wielosystemowe Vectron i Smartron są kluczem do realizacji szerokiej gamy zadań przewozowych w całej Europie i silnego wzrostu również w segmencie intermodalnym. Vectrony są nowoczesnymi, uniwersalnymi lokomotywami na rynku europejskim, o modułowej konstrukcji pozwalającej na łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach. Przy ich projektowaniu kierowano się przede wszystkim wydajnością i opłacalnością w wykonywaniu zadań trakcyjnych zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym w Europie.

Historia współpracy – od 1 do 100

Współpraca pomiędzy Siemens Mobility i CARGOUNIT rozpoczęła się w 2018 r. od zakupu jednej lokomotywy Vectron MS, zaprezentowanej w tym samym roku na torze testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Następnie firma zakupiła dodatkowe pięć pojazdów w 2019 r. dzięki dofinansowaniu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a dwa lata później, na targach TRAKO 2021, podpisała umowę na dostawę, wraz z utrzymaniem, kolejnych 30 Vectronów do obsługi połączeń w Europie Środkowej i Zachodniej.

Tymczasem w latach 2021-2023 r. firma CARGOUNIT rozwijała również swoją obecność na rynkach południowych – w Rumunii z dedykowanymi lokomotywami Smartron wyprodukowanymi przez Siemens Mobility, a także rozszerzała portfolio klientów Vectron o Bahnoperator, DB Cargo Polska, Lotos Kolej, Freightliner PL, Ost-West Logistics na rynku polskim, CD Cargo i LokoTrain na rynku czeskim, a pod koniec grudnia ubiegłego roku także Helrom na rynku niemieckim.

Lokomotywy Vectron firmy CARGOUNIT pracowały zarówno w transporcie towarowym, jak i pasażerskim, w tym w pociągach BWE (Warszawa-Berlin Express), obsługiwanych wspólnie przez PKP Intercity i DB Fernverkehr.

Nowy rozdział od 2025 roku

Pod koniec lutego 2024 r. firmy podpisały we Wrocławiu kolejną umowę ramową dotyczącą rozwoju współpracy w latach od 2025 roku. Zamówienie obejmuje zakup 30 lokomotyw Vectron i 10 lokomotyw Smartron z dodatkową opcją zakupu do 60 pojazdów Siemens Mobility. CARGOUNIT jest największym klientem lokomotyw Siemens w Polsce. Dzięki nowemu zamówieniu firma posiada w swojej flocie łącznie 66 Vectronów i 18 Smartronów, a liczba lokomotyw Siemensa może wzrosnąć nawet do blisko 150 pojazdów.

Dzięki naszym lokomotywom Vectron, CARGOUNIT toruje drogę dla zrównoważonego, wydajnego i transgranicznego transportu kolejowego w całej Europie. Nowe zamówienia potwierdzają zaufanie CARGOUNIT do jednej z najnowocześniejszych i jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska lokomotyw uniwersalnych dostępnych obecnie na rynku europejskim – powiedział Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock Siemens Mobility GmbH.

To doniosły moment w dalszej współpracy pomiędzy CARGOUNIT i Siemens Mobility. W imieniu Rady Nadzorczej CARGOUNIT chciałbym pogratulować zespołom obu firm zawarcia tej przełomowej transakcji. CARGOUNIT był pierwszą inwestycją funduszu inwestycyjnego Three Seas Initiative, która miała miejsce w 2020 roku. W ciągu ostatnich czterech lat firma rosła w siłę, wprowadzając znaczące ulepszenia floty pod względem wydajności operacyjnej i środowiskowej oraz rozwijając coraz większy zasięg geograficzny w krajach Trójmorza i poza nimi. Z niecierpliwością czekamy na dostawę tych lokomotyw w nadchodzących latach i dalszy pomyślny rozwój działalności CARGOUNIT – powiedział Cameron Cook, Przewodniczący Rady Nadzorczej CARGOUNIT Sp. z o.o.

Podpisanie umowy ramowej z Siemens Mobility stanowi kolejny kamień milowy dla CARGOUNIT w realizacji naszej strategii modernizacji floty lokomotyw do ruchu towarowego i pasażerskiego w Polsce i pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 3 lat znacznie przekroczyliśmy nasze pierwotne plany zakupu i dostarczenia klientom w Polsce nowoczesnych lokomotyw, w tym lokomotyw wielosystemowych. Spodziewamy się kontynuacji trendu wymiany taboru na nowoczesny w najbliższych latach, co doskonale wpisuje się w realizację planów zrównoważonego rozwoju zarówno CARGOUNIT, jak i przewoźników kolejowych poszukujących niezawodnego taboru niskoemisyjnego. Jesteśmy przekonani, że CARGOUNIT będzie beneficjentem trendu wymiany taboru na nowoczesny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Łukasz Boroń, Prezes Zarządu CARGOUNIT Sp. z o.o.

CARGOUNIT jest obecnie największym polskim odbiorcą lokomotyw elektrycznych Siemensa. Nowy, największy na polskim rynku kontrakt na zakup lokomotyw wielosystemowych, obejmujący do 100 dodatkowych pojazdów z dostawą od 2025 r. – to ogromna inwestycja w zrównoważony i energooszczędny transport kolejowy. A także dowód zaufania do naszej wizji odpowiedzialnego biznesu. Nasza strategia dla Polski zakłada współpracę z silnymi partnerami – takimi jak CARGOUNIT. Realizacja działań biznesowych na dużą skalę tworzy dodatkową wartość dla naszego kraju, jednocześnie wspierając rozwój europejskiego rynku kolejowego i budując przewagę konkurencyjną – powiedział Maciej Zieliński, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. i Siemens Mobility Sp. z o.o.

Zamówione lokomotywy Vectron MS mają moc wyjściową 6,4 MW przy zasilaniu prądem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu prądem stałym i zostaną wyposażone w system ETCS zgodny z aktualnymi specyfikacjami (Baseline 3). Nowe lokomotywy Vectron MS dla CARGOUNIT będą przeznaczone do eksploatacji m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Holandii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Włoszech, Bułgarii i Belgii. Z kolei lokomotywy Smartron będą mogły być eksploatowane w Niemczech, Bułgarii czy Rumunii.

Do tej pory Siemens Mobility sprzedał ponad 2400 lokomotyw z rodziny Vectron 97 klientom w 16 krajach. Lokomotywy Vectron są dopuszczone do eksploatacji w 20 krajach europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria).

Polscy operatorzy kolejowi i przewoźnicy zakupili już blisko 150 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Siemensa (Husarz, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej i Laude Smart Intermodal.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x