NaKolei.pl WiadomościPrzewozy pasażerskie Związki zawodowe ogłosiły strajk generalny w POLREGIO. Przewoźnik wydał oświadczenie

Związki zawodowe ogłosiły strajk generalny w POLREGIO. Przewoźnik wydał oświadczenie

Redakcja
Fot. POLREGIO

Dzisiaj Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy podjął decyzję o ogłoszeniu strajku generalnego we wszystkich Zakładach POLREGIO oprócz Centrali. Strajk rozpocznie się minutę po północy 16 maja 2022 roku.

Dzisiaj, 21 kwietnia 2022 roku Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy (MKPS) dokonał oceny realizacji uchwał z dnia 12 kwietnia 2022 roku podjętych w związku z brakiem porozumienia z Zarządem POLREGIO.

MKPS stwierdziło, że prowadzone do tej pory działania w poszczególnych zakładach Spółki nie skłoniły Właścicieli i Zarządu do podjęcia działań przybliżających do zawarcia porozumienia. Przypomnijmy, że związkowcy domagają się podwyżki płac o 700 złotych. Do tej pory tymi działaniami było m.in. pobieranie zwolnień lekarskich przez pracowników, tym samym powstały braki kadrowe i konieczność szukania alternatywy przy uruchamianiu niektórych połączeń.

Dzisiaj na 1849 pociągów uruchamianych w dobie POLREGIO organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Utrudnień nie ma wcale w pomorskiem, świętokrzyskiem, lubelskiem i na Dolnym Śląsku – informuje POLREGIO.

W województwie małopolskim przewoźnik uruchomił komunikację zastępczą za 26 pociągów, w zachodniopomorskim za 12. W Wielkopolsce 9 połączeń jest całkowicie odwołanych. W reszcie województw problem jest marginalny.

Za zdecydowaną większość połączeń uruchamiana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Powodem utrudnień jest zakłócenie procesu przewozowego, spowodowane zwolnieniami lekarskimi pracowników POLREGIO – drużyn trakcyjnych i konduktorskich – pisze POLREGIO w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu odbyło się ostatnie spotkanie mediacyjne Zarządu Spółki ze Związkami Zawodowymi w POLREGIO SA i mediatorem w sprawie sporu zbiorowego.  Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności.

Związki Zawodowe podtrzymały żądania podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od  1 grudnia 2021 r. Zarząd POLREGIO rozumie oczekiwania Strony Społecznej odnośnie podwyżek wynagrodzeń, jednak przede wszystkim musi dbać o bezpieczeństwo finansowe spółki. Podwyżki w oczekiwanej przez Związki Zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. Oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę jej rentowności. Ze względu na brak zabezpieczenia finansowego na podwyżki, spółka nie może więc spełnić tych postulatów. W związku z powyższym, zarząd Polregio zaproponował podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 400 złotych od 1 stycznia 2022 r. oraz 500 złotych jednorazowej gratyfikacji, przy czym wypłata tych środków byłaby uwarunkowana podpisaniem aneksów z marszałkami wszystkich województw – informuje przewoźnik.

Uzyskanie finansowania wiąże się z koniecznością renegocjacji planów finansowych do umów PSC (Public Service Contract) z Marszałkami Województw, czyli organizatorów kolejowych przewozów pasażerskich w regionach, którzy są jednocześnie udziałowcami POLREGIO.

Dokapitalizowanie spółki przez jej akcjonariusza większościowego – Agencję Rozwoju Przemysłu mogłoby nieść za sobą ryzyko uznania przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną – dodaje POLREGIO.

Zarząd podjął szereg działań, mających na celu zdobycie środków na podwyżki dla pracowników i na każdym etapie procesu negocjacji był  gotowy porozumieć się ze Stroną Społeczną. Od jesieni 2021 r. spółka prowadziła bardzo intensywne rozmowy z zarządami województw, którzy są jej właścicielami i na których zlecenie realizuje usługi dla pasażerów.

W celu znalezienia rozwiązania na początku kwietnia odbył się Konwent Marszałków Województw RP z udziałem prezes zarządu POLREGIO Artura Martyniuka. Wcześniej  – 14 lutego odbyły się rozmowy z udziałem Związków Zawodowych w Agencji Rozwoju Przemysłu na temat postulatów płacowych i planów zakupu nowego taboru.

Do tej pory POLREGIO podpisało aneks do umowy z województwem świętokrzyskim, w którym zabezpieczono dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników, a w planach są kolejne aneksy. Podwyższenie wynagrodzeń odbędzie się więc tak szybko, jak to możliwe, po zabezpieczeniu finansowania na ich wdrożenie.

Zarząd POLREGIO podejmuje szereg działań, aby wynagrodzenia w spółce stale rosły. Warto podkreślić, że POLREGIO jako praktycznie jedyny z dużych przewoźników pasażerskich w 2020 r. nie obniżył pensji, jak również nie dokonał redukcji zatrudnienia mimo bardzo dużych spadków liczby pasażerów i ograniczenia pracy przewozowej w niektórych województwach – czytamy w stanowisku przewoźnika.

Jak wskazuje POLREGIO, średnio w spółce w 2021 r. roczny przychód pracownika był wyższy w stosunku do roku 2020, gdyż jeszcze przed rozpoczęciem dialogu ze stroną społeczną pracownicy otrzymali:

  • Podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 450 zł brutto miesięcznie na pracownika, wdrożoną 1 stycznia 2021 r.
  • Rekompensatę za pół roku wstecz, w związku z przesunięciem terminu wdrożenia podwyżki wynagrodzenia
  • Podwyżkę stawek będących podstawą do naliczania premii za odprawę podróżnych przy użyciu kas mobilnych
  • możliwość skorzystania z dodatkowego benefitu w postaci ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników i ich rodzin, współfinansowanego przez pracodawcę
Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności