Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Zmiana TSI Hałas przyjęta przez państwa członkowskie UE. Przeforsowano korzystne dla Polski rozwiązania

Zmiana TSI Hałas przyjęta przez państwa członkowskie UE. Przeforsowano korzystne dla Polski rozwiązania Fot. PKP CARGO

Projekt zmiany TSI Hałas został przyjęty przez państwa członkowskie UE na posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei w czwartek 31 stycznia 2019 r. Znamy już zatem ostateczne założenia procesu obowiązkowego wyposażania wagonów towarowych w kompozytowe wstawki hamulcowe. W projekcie udało się przeforsować korzystne dla Polski rozwiązania- informuje UTK.

Prace nad zmianą Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie hałasu rozpoczęły się na początku 2016 r. Od początku były przedmiotem dużego zainteresowania polskiego rynku z uwagi na potencjalnie wysokie koszty dostosowania do nowych wymagań.

Jak informuje Piotr Sieczkowski, zastępca dyrektora w Departamencie Techniki i Wyrobów UTK oraz członek Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei, przyjęty projekt zakłada wytypowanie specjalnych odcinków linii kolejowych (tzw. cichych sekcji), na których ruch pociągów towarowych z żeliwnymi wstawkami hamulcowymi nie będzie możliwy.

Będą to odcinki o minimalnej długości 20 km, na których średnio w latach 2015-2017 przejechało powyżej 12 pociągów towarowych w porze nocnej na dobę. Lista cichych sekcji zostanie opublikowana przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej po 9 miesiącach od wejścia w życie specyfikacji. Należy spodziewać się, że cichymi sekcjami zostaną główne ciągi towarowe zarówno w Polsce, jak i za granicą- czytamy w komunikacie.

W toku prac Polska wynegocjowała tzw. szczególny przypadek umożliwiający dalszą eksploatację wagonów z kołami obręczowanymi, które stanowią znaczną część polskiej floty wagonów towarowych.

Pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym niezależnie od statusu linii do końca 2036 r. Będą mogły także bez ograniczeń wjeżdżać do Czech i Słowacji do końca 2026 r. Podobne reguły znajdą także zastosowanie do innych rodzajów wagonów, których dostosowanie do nowych wymagań byłoby bardzo kosztowne-informuje UTK.

Wagony towarowe nieobjęte wyłączeniami i poruszające się po cichych sekcjach będą musiały zostać wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe w terminie do 7 grudnia 2024 r. Proces wymiany wstawek może być wsparty dofinansowaniem z funduszu CEF w wysokości od 250 euro za wagon w ruchu do 100 km/h do 600 euro za wagon w ruchu do 120 km/h. Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie i zasadach naboru można znaleźć w portalu Funduszy Europejskich.

Publikacja TSI Hałas w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w maju tego roku.