Prawo co dnia Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe Tabor

UTK o wymogach PKP Energetyka: Przewoźnicy nie będą wymieniać liczników energii trakcyjnej?

UTK o wymogach PKP Energetyka: Przewoźnicy nie będą wymieniać liczników energii trakcyjnej? Podstacja trakcyjna na stoisku PKP Energetyka /fot. NaKolei.pl

PKP Energetyka wyszła z pomysłem, by od 2019 roku przewoźnicy kolejowi wymieniali liczniki energii trakcyjnej. UTK zanegowało wymogi Spółki.

Prezes UTK, Ignacy Góra wystosował pismo do PKP Energetyka w związku z wymaganiami Spółki w kwestii montowania nowych liczników pomiaru energii trakcyjnej w pojazdach. Jednym z zapisów UTK była sugestia, by okres stosowania dotychczasowych liczników był dłuższy i gwarantował przewoźnikom możliwość amortyzacji liczników i uzyskania zwrotu z inwestycji. Po przeanalizowaniu wymogów TSI nie dopatrzono się konieczności montażu liczników w pojazdach już użytkowanych (inaczej jest w przypadku, gdy nowy pojazd przechodzi modernizację).

Przewoźnicy pasażerscy mają tabor, wśród którego w 1100 pojazdach są liczniki energii. U przewoźników towarowych mowa o 120 lokomotywach z licznikami. By wyposażyć pojazd w licznik należy liczyć się z kosztami ok. 11-30 tys. zł. Mowa również o czasie amortyzacji inwestycji (1,5-6 lat od chwili zamontowania licznika).

Dlatego też UTK nie zgadza się z postulatem PKP Energetyka, by od 1 stycznia 2019 roku wymieniać wszystkie liczniki zamontowane przed 15.10.2015 r. Do tego zobowiązuje norma PN-EN 50463:2013 z obecnie obowiązujących wymogów TSI. Niezasadne postępowanie Spółki UTK argumentuje faktem, iż obecnie trwają prace nad nową normą pomiaru energii w pociągach. Może ona zmienić istniejące wymagania co do liczników. 

Więcej na ten temat na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.